Yıl 2010, Cilt: 5 Sayı : 2 Sayfalar 33 - 44 2010-09-01
The Problems of Tobacco Producers in Muş Province Related to Application of a New Tobacco’s Law (Numbered 4733) and Suggested Solutions
Muş İli Tütün Ekicilerinin Yeni Tütün Yasası (4733 Sayılı Yasa)’nın Uygulanmasına İlişkin Sorunları Ve Çözüm Önerileri
Kazım BAŞ,Hacer ÇELİK ATEŞ
6 261

The purpose of the study was to determine problems faced by, and effects on, the tobacco growers in the Muş province caused by the implementation of the Law No: 4733 and to develop recommendations. Research was carried out in certain villages of Central and Hasköy districts of the Muş province where growing tobacco is the dominant occupation of villagers. Surveys were conducted on one hundred grower farms which have been selected randomly among the ones who have signed an agreement with the Muş Directorate of Leaf Tobacco Establishment. It is found that three main difficulties facing the tobacco growers resulting from the implementation of the Law No. 4733 are: growers not being able to sell their over-quota tobacco, decrease in quota amounts, and the low price for the product. It is found that 81% of the growers produce tobacco in excess of their set quotas. The three important farmer difficulties related to buying and selling of their product are the low price, delay in the realization of the sale, and, not being able to sell their over-quota amounts. 98% of producers surveyed stated that they do not want the privatization of the state owned organization named Tekel. It is found that 75 % of farmers were not informed about the alternate product project. It is also found that 32% of the producers received information from the members of the Agricultural Directorate on the Law No. 4733, and 96% of the producers do not read any print material on tobacco.
Araştırmada, Muş ilinde 4733 sayılı yasanın uygulanmasıyla birlikte ortaya çıkan tütün üreticilerinin sorunlarını belirlemek, bu sorunların üreticileri nasıl etkilediğini ortaya koymak ve önerilerde bulunmak amaçlanmıştır. Araştırma, Muş ili Merkez ve Hasköy ilçesinde tütün ekiminin ağırlıklı olarak yapıldığı köylerde yürütülmüştür. 2002 yılında Muş Yaprak Tütün İşletmesi Müdürlüğü ile sözleşme yapan tütün işletmelerinden, tesadüfi örnekleme yöntemiyle belirlenen 100 işletmede anket uygulanmıştır. Üreticilerin 4733 sayılı yasanın uygulanmasına ilişkin önemli üç sorunu, kota fazlası tütünün alınmaması, kota sınırının düşürülmesi ve düşük fiyat olarak belirlenmiştir. Üreticilerin %81’inin kotadan fazla tütün ektiği saptanmıştır. Tütün alım-satımıyla ilgili önemli üç sorun ise düşük fiyat, alımların geç yapılması ve kota fazlası tütünün alınmamasıdır. Üreticilerin %98’i Tekel’in özelleştirilmesini istememektedir. Üreticilerinin %75’inin alternatif ürün projesi konusunda haberdar edilmediği tespit edilmiştir. 4733 sayılı yasayla ilgili Tarım İl Müdürlüğü elamanları tarafından kendilerine bilgi verildiğini belirten üretici oranı %32 olarak bulunmuştur. Üreticilerin %96’sı tütünle ilgili basılı yayın okumadığını belirtmiştir.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2010
Bölüm Araştıma
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2010


Makalenin Yazarları
Kazım BAŞ
Hacer ÇELİK ATEŞ