Cilt: 2 Sayı : 1
BÖLGESEL İTHALATIN GELİŞİMİNDE DÖVİZ KURUNUN ETKİSİ: VEKTÖR OTO REGRESİF MODEL
Hakan TUNC

1.4K 129

Öz Bu çalışmada BatıAkdeniz Bölgesinde efektif dolar kuru ile ithalat arasındaki ilişki Vektör OtoRegresif Model yardımıyla incelenmiştir. Çalışmanın ilk bölümlerinde daha önceyapılmış çalışmalara ve bölgenin ithalat yapısına değinilmiştir. Son 13 yıldabölge ithalatı 8 kat, ortalama efektif dolar kuru 1.6 kat artmıştır. Ayrıcabölge turizminin ve bölgede gerçekleşen tarımsal faaliyetlerdeki artış, bölgedehava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçaları ile gübreithalatını artırmıştır.Çalışmada bölgedeefektif dolar kuru ile ithalat arasında bir nedensellik ilişkisinerastlanmamıştır. Ayrıca etki-tepki boyutunda çok kısa dönemli negatif bir etkiolmakla beraber sonraki dönemlerde istikrarsız bir ilişki mevcuttur.İthalattaki değişim büyük oranda kendisinden kaynaklanmakta sadece % 0,2.5 birkısım dolar kurundan kaynaklanmaktadır. İhracat - döviz kuru ilişkisi, modelhata testleri anlamsız çıktığı için çalışmaya dâhil edilmemiştir.  
Anahtar Kelimeler: İthalat, Efektif Dolar Kuru, Batı Akdeniz Bölgesi, Var Modeli

Kaynakça

AY, Ahmet ve Şerife ÖZŞAHİN (2007), “J Eğrisi Hipotezinin Testi: Türkiye Ekonomisinde Reel Döviz Kuru ve Dış Ticaret Dengesi İlişkisi”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: XXVI, Sayı: 1, 1-23.
Hakan TUNC
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.