Yıl 1996, Cilt: 30 Sayı : 2 Sayfalar 99 - 104 2012-08-08
HOLLANDA'DA YAŞAYAN 3-6 YAŞ GRUBU TÜRK ÇOCUKLARINDA TÜKÜRÜKTE MUTANS STREPTOKOKLARI VE LAKTOBASİLLER İLE DİŞ PLAĞINDA MUTANS STREPTOKOK TÜRLERİNİN DAĞILIMI-
Ali ALPGÖZ,Schaeken MJM,Cemal ERONAT
29 261

Öz ÖzetBu çalışmada, Hollanda'nın Nijmegen şehrinde yaşayan 3-6 yaş grubu arasında ve süt dişi dentisyonundaki 20 Türk çocuğunda, tükürükte mutans streptokokları ve Laktobasil seviyeleri ile diş plağında mutans streptokok grubu bakterilerin türlerinin dağılımı araştırıldı.Ayrıca mutans streptokok grubu çürük yapıcı bakteriler için seçici besiyerleri olan TYC, TYCSBTükürük örnekleri, ağız boşluğunda mutans streptokok grubu bakterilerin sayısının saptanması açısından, diş plağı örneklerinden daha fazla bakteri sayımı yapıldığı için daha güvenilir sonuçlar verdiler. Mutans streptokokları, tükürük örneklerinde % 70,dmfs skorları ile gerek tükürük, gerekse diş plağmdaki mutans streptokok ve Laktobasil sayıları arasında ista-tiksel olarak anlamlı bir bağıntı saptanmadı (p>0.05).Üç farklı seçici besiyeri mutans streptokokları grubuna ait bakteri türlerinin saptanması ve ideal üremeyi vermesi açısından birbirlerinden çok farklı sonuçlar vermediler. Diş plağı örnekleri İçinde en yaygın olarak saptanan tür S. mutans olarak bulundu. S. mutans'ın, diş plağından izolasyon sıklığı % 50 olarak saptanırken, bu oran S. sobrinus için % 15 idi.Anahtar sözcükler : Tükürük, diş plağı, Mutans streptokokları, Laktobasİller, seçici besiyeri.MUTANS STREPTOCOCCI AND LACTOBACILLI LEVELS IN SALIVA AND DISTRIBUTION OF MUTANS SPECIES IN DENTAL PLAQUE AMONG 3-6 YEAR-OLD TURKISH CHILDREN LIVING IN THE NETHERLANDSAbstractMutans streptococci and Lactobacili levels in saliva and distribution of mutans species in dental plaque were determined in twenty, 3 to 6 year-old Turkish children living in the Netherlands. In addition, three different media (TYC, TYCSB and TSY20B) which serve as selective media for mutans streptococci, were compared for the determination of the best recoveries of species Streptococcus mutans and Streptococcus sobrinus.The higher isolation frequencies in saliva samples indicated that they were more sensitive than plaque samples in detecting mutans streptococci in the oral cavity. Mutans streptococci were discovered in 70 % of the saliva samples and in 50 % of the samples from smooth surfaces and in 40 %oj the samples from anterior interdental surfaces. Lactobacilli were found in saliva samples of 25 % of die chilren. The correlation between dmfs scores and mutans streptococci as well as between dmfs and Lactobacilli counts in saliva were not found statistically significant (p>0.05).No significant differences were found between. S. sobrinus counts on the three different media. S. mutans was the most prevalent type in the plaque samples but S. sobrinus was also isolated. Isolation frequency of S. mutans in plaque samples was 50 % and for S. sobrinus 15 %.Key words : Saliva, dental plaque, mutans streptococci, Lactobacilli, selective medium. ve TSY20B ağarlar, Streptococcus mutans ve Streptococcus sobri-nus türlerinin kantitatif sayımları açısından kendi aralarında karşılaştırıldılar. Labial yüzlerdeki diş plağında % 50 ve ön ara yüzlerde % 40 olarak bulundu.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 8 Ağustos 2012
Bölüm Araştırmalar / Original Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 8 Ağustos 2012


Makalenin Yazarları
Ali ALPGÖZ
Schaeken MJM
Cemal ERONAT