Yıl 2016, Cilt: 3 Sayı : 1 Sayfalar 43 - 56 2016-01-29
ANALYSIS OF RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND ECONOMIC GROWTH: THE CASE OF TURKEY
DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Dilek ŞAHİN
17 261

Anahtar Kelimeler

ADIGÜZEL, M., 2011, Uluslararası Rekabet Gücü: Belirleyici Faktörler ve Ölçülmesi, Türkiye Bağlamında Bir Değerlendirme, Nobel Yayın, Ankara
Birincil Dil
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 29 Ocak 2016
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Ocak 2016


Makalenin Yazarları
Dilek ŞAHİN