Yıl 2019, Cilt: 9 Sayı : 2 Sayfalar 193 - 208 2019-12-30
TRAFİKTE YAŞANAN DIŞSALLIKLARA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ: ÇANAKKALE ÜZERİNE NİCEL BİR ARAŞTIRMA
Mehmet Emin KENANOĞLU,Murat AYDIN
17 261

Öz Türkiye’de hem nüfus ve araç sahipliği hem de kentsel alanlarda yaşayanların sayısı günden güne artmaktadır. Bu artış ile trafikte hareketliliğin nedenleri de farklılaşmakta, buna ulaşımın karmaşık ağ yapısı ile kullanılan araçların çeşitliliği de eklenince ekonomik, sosyal ve çevresel olmak üzere birçok alanda pozitif ve negatif dışsallıkların yaşanması kaçınılmaz olmaktadır. Çalışmada, Çanakkale’nin merkez trafiği için yayalar ile sürücülere yönelik anket çalışması yapılmış, negatif dışsallıkların giderilmesi, pozitif dışsallıkların daha da arttırılması adına Akıllı Ulaşım Sistemlerinin kullanımının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çanakkale özelinde yaya ve sürücülerin tutum ve davranışları değerlendirilerek trafik sorununa akıllı ulaşım bağlamında çözüm önerilerinde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler

Dışsallık, Akıllı Ulaşım Sistemleri, Faktör Analizi, Çanakkale
Anisi, M. H., Abdullah, A. H. (2016). Efficent Data Reporting in Intelligent Transportation Systems. Networks and Spatial Economics, 16, 623-642.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0003-1044-6674Yazar: Mehmet Emin KENANOĞLU (Sorumlu Yazar)Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0002-1866-1429Yazar: Murat AYDIN Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2019


Makalenin Yazarları
Mehmet Emin KENANOĞLU
Murat AYDIN