Yıl 2016, Cilt: 26 Sayı : 2 Sayfalar 0 - 0 2016-10-25
MAKSİLLER SİNÜS AUGMENTASYONLARINDA TROMBOSİTTEN ZENGİN PLAZMANIN KULLANIMI: BİR DERLEME ÇALIŞMASI
Songül CÖMERT KILIÇ
13 261

Öz Maksillanın posterior bölgesinde yetersiz alveolar ke- mik hacmi yıllardır implat-destekli rehabilitasyon için kesin bir kontrendikasyon oluşturmaktadır. Şiddetli at- rofik maksiller posterior bölgeye sahip hastalarda, dental implantların güvenle yerleştirilmelerini sağla- yacak yeterli kemik hacmi oluşturmak amacıyla sinus tabanının yükseltilmesi ve Schneiderian membrane ile sinus tabanı arasına kemik greft materyalinin eklen- mesi yöntemi yani maksiller sinüs augmentasyonu kullanılmaktadır. Çok sayıda büyüme faktörü içeren Trombositten zengin plazmanın (Platelet Rich Plasma- PRP), sinus augmentasyonunda kullanılan kemik greft materyaline eklenmesinin daha iyi kemik rejeneras- yonu ve doku iyileşmesi sağladığı iddia edilmiştir. Bu çalışmanın amacı PRP hakkında bilgi vermek ve Sinus augmentasyonunda PRP kullanımının etkinliği ile ilgili literatür incelemesi yapmaktır.Anahtar Kelimeler: Sinüs Augmentasyonu, Trombositten Zengin Plazma USE OF PLATELET RICH PLASMA DURING SINUS FLOOR AUGMENTATION: A REVIEW STUDYABSTRACT Inadequate alveolar bone volume in the posterior maxilla has been considered for many years as an absolute contraindication for implant-supported rehabilitation. Elevation of the sinus floor and then adding bone substitute material between Schneiderian membrane and floor of the maxillary sinus have been used to provide adequate bone volume and bone room for safe implant placement in patients with extremely atrophic posterior maxilla. It has been claimed that PRP (platelet rich plasma), which contains many growth factors, could produce better bone regeneration and wound healing when added to bone graft material used to sinus floor augmentation. This study aimed to give information about PRP, and to presents a review of the literature about effectiveness of PRP during sinus floor augmentation.Key Words: Sinus Augmentation, Platelet Rich Plasma 

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 25 Ekim 2016
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Ekim 2016


Makalenin Yazarları
Songül CÖMERT KILIÇ