Yıl 2013, Cilt: 5 Sayı : 8 Sayfalar 36 - 57 2013-07-18
Süt Endüstrisinde Optimizasyon İmkanları ve Bir Model Önerisi - Optimization Opportunities At Dairy Industry And A Model Proposal
Mehmet DEMİRAL
14 261

Öz Bu çalışmada, süt endüstrisinde detaylı bir çalışma yapılarak öncelikle endüstrinin başlıca sorunları incelenmiştir. Çalışmada, bu sorunlardan hareketle ortaya çıkabilecek ve süt endüstrisinde karşılaşılabilecek optimizasyon imkânlarına değinilmiştir. Bu optimizasyon imkânları sırasıyla, süt üretim çiftliklerinde veya üreticilerde, sütün toplama aşamasında, sütü işleyen işletmelerde ve sütün her türlü koordinasyonunda etkin rol oynanan  üretici - kooperatif - firma ilişkisinde kendisini göstermektedir. Çalışmanın uygulama aşamasında süt taşıma  problemi ile ilgili  karışık 0-1 (ikili) doğrusal olmayan bir model önerilmiştir. Bu model sayısal bir örnek üzerinde bir işletmede uygulanmış ve optimizasyon sonuçları elde edilmiştir. Uygulama sütün ancak belirli şehirlerden belirli miktarlarda taşınmasının işletme açısından daha karlı olacağını ortaya koymaktadır. Özetle yapılan çalışma sonucunda süt endüstrisinde birçok optimizasyon imkânlarına rastlanılmış ve bu alanlarda yapılacak iyileştirmelerin endüstriye çok önemli katkılar yapacağı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 18 Temmuz 2013
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 18 Temmuz 2013


Makalenin Yazarları
Mehmet DEMİRAL