Yıl 2016, Cilt: 26 Sayı : 2 Sayfalar 0 - 0 2016-10-25
KALSİYUM KANAL BLOKÖRÜ (AMLODİPİN) KULLANIMINA BAĞLI DİŞETİ BÜYÜMESİ:5 YIL TAKİPLİ VAKA RAPORU
Şivge KURGAN,Canan ÖNDER,Ayşe TAYMAN,Ardita KOÇİ,Hamit BOSTANCI
15 261

Öz Hipertansiyon, anjina pektoris ve kardiyak aritmi gibi kardiyovasküler problemlerin tedavisi için sıklıkla kullanılan ilaçlardan olan kalsiyum kanal blokörlerinin, yan etki olarak dişeti büyümesine neden oldukları bilinmektedir. Kalsiyum kanal blokörü olan amlodipin, hipertansiyon tedavisinde antihipertansif bir ilaç olarak kullanılmaktadır. Yapılan birçok çalışmada, amlodipinin de diğer kalsiyum kanal blokörleri gibi dişeti büyümesini tetiklediği gösterilmiştir. Bu vakada amlodipin kullanımına bağlı gelişen dişeti büyümesinin ağız içi klinik özellikleri ve tedavi protokolleri sunulmuştur. Hipertansiyon tedavisi için 3 yıldır amlodipin kullanan 77 yaşındaki kadın hasta, üst çenesinde estetik ve fonksiyonel problemlere neden olan aşırı dişeti büyümesi şikâyeti ile kliniğimize başvurmuştur. Tedavisinde; kazıma ve kök yüzey düzlemesi işlemi, ilacın değiştirilmesi, cerrahi eksizyon ve klinik sonucun idame ve destekleyici tedavisi yapılmıştır.İlaca bağlı dişeti büyümelerinin tedavisi, ilacı kesme ya da başka bir ilaçla değiştirme ve dikkatli bir şekilde mekanik ve kimyasal olarak plak kontrolü ile risk faktörlerinin azaltılmasını içerir. Oral hijyeni ve fonksiyonu etkilemesi veya kozmetik nedenlerle, aşırı dişeti büyümesi görülen şiddetli vakalar eksize edilmelidir.Diş hekimlerinin kalsiyum kanal blokörü kullanan bireylerde dişeti büyümesi riski açısından dikkatli olmaları ve iyi plak kontrolü yapabilmeleri için hastalarını eğitmeleri önemlidir.Anahtar kelimeler: Dişeti büyümesi, kalsiyum kanal blokörü, hipertansiyon, amlodipin DRUG-INDUCED GINGIVAL OVERGROWTH ASSOCIATED WITH THE USE OF A CALCIUM CHANNEL BLOCKER (AMLODIPINE): 5 YEARS FOLLOW-UP CASE REPORTABSTRACT Calcium channel blockers are among the most widely used drugs in the treatment of cardiovascular problems such as hypertension, angina pectoris and cardiac arrhythmia. These drugs cause gingival overgrowth as a side effect. Amlodipine is one of the calcium channel blocker, which is used to treat hypertension. Many studies have been shown that, amlodipine triggers gingival growth as other calcium channel blockers. In this case, the clinical features and developing treatment protocols of gingival enlargement due to use of amlodipine have been presented.A 77-years-old female patient who has used amlodipine for 3 years for hypertension referred to our clinic with the complain of maxillary massive gingival overgrowth causing functional and esthetic problems. The treatment aspect included scaling and root planning (SCRP), substitution of the drug, the surgical excision and the maintenance and supportive therapy resulting in excellent clinical outcome.Treatment of drug-induced gingival overgrowth includes cessation or replacement of the drug and decreasing other risk factors with meticulous mechanical and chemical plaque control. Excision of excessive gingival tissue should be reserved for severe cases that affect oral hygiene or functionality, or can be performed for cosmetic reasons.It is important that dentists are aware that individuals taking calcium channel blockers need to demonstrate excellent plaque control to reduce their risk of developing gingival overgrowth.Key words: gingival enlargement, calcium channel blockers, hypertension, amlodipine

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 25 Ekim 2016
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Ekim 2016


Makalenin Yazarları
Şivge KURGAN
Canan ÖNDER
Ayşe TAYMAN
Ardita KOÇİ
Hamit BOSTANCI