Cilt: 6 Sayı : 4
Alt anterior dişlerin kök kanal morfolojilerinin konik ışınlı bilgisayarlı tomografi kullanılarak araştırılması
Sümeyya ÇELİK ÖZSOY,Füsun YAŞAR

1.4K 129

Öz Amaç: Bu çalışmanın amacı, alt anterior dişlerin kök sayıları, kanal sayılarıve kök kanal morfolojilerinin frekans dağılımının konik ışınlı bilgisayarlıtomografi (KIBT) kullanılarak araştırılmasıdır.Gereç ve Yöntemler:Çalışmada 26 kadın ve 34 erkek olmak üzere farklıklinik endikasyonları nedeniyle alınmış 60 adet KIBT görüntüleri retrospektifolarak değerlendirildi. Toplam 237 adet diş cinsiyet ve simetri açısındanincelendi. Tek gözlemci tarafından üç hafta arayla iki kere; kök sayısı, kanalsayısı ve Vertucci metoduna göre sınıflandırılan kök kanal morfolojilerininfrekans dağılımı yapıldı. İstatistiksel analiz SPSS 16.0 sürüm yazılım programıile yapıldı.Bulgular: Çalışmada değerlendirilen dişlerin tamamında tek kök gözlendi. Sağtarafta, kadınlarda alt santrallerin % 64‘ü, alt laterallerin % 76.9’u;erkeklerde alt santrallerin % 75.8’i, alt laterallerin % 73.5’i tek kanalasahipti. Sol tarafta, kadınlarda alt santrallerin %65,4’ü, alt laterallerin %69.2’si; erkeklerde alt santrallerin % 73.5’i, alt laterallerin %81,8’i tekkanala sahipti. Alt anterior dişlerde kadınlarda % 76.1 ve erkeklerde % 81.1Tip 1 kanal morfolojisi gözlendi. Cinsiyet ve simetri açısından istatistikolarak anlamlı fark gözlenmedi.Sonuç: Varyasyon görülme ihtimaline karşı tedavi edilecek dişlerin kök kanalmorfolojilerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. KIBT görüntüleme kök kanalmorfolojisini değerlendirmek için oldukça etkili bir yöntemdir.ANAHTARKELİMELERKesici diş, konik ışınlı bilgisayarlıtomografi, kök kanal morfolojisi, mandibula
Anahtar Kelimeler: Kesici diş, konik ışınlı bilgisayarlı tomografi, kök kanal morfolojisi, mandibula

Kaynakça

1. Chen G, Yao H, Tong C. Investigation of The Root Canal Configuration of Mandibular First Molars in a Taiwan Chinese Population. Int Endod J 2009;42(11):1044-49.2. Neelakantan P, Subbarao C, Subbarao CV. Comparative Evaluation of Modified Canal Staining and Cleaning Technique, Cone-beam Computed Tomography, Peripheral Quantitative Computed Tomography, Spiral Computed Tomography, and Plain and Contrast Medium-Enhanced Digital Radiography in Studying Root Canal Morphology. J Endod 2010;36(9):1547-51.3. Demirbuğa S, Büyük SK, Şekerci AE, Çayabatmaz M, Dinçer AN, Topçuoğlu HS, Cantekin K. Bir Grup Türk Populasyonunda Üst Birinci ve İkinci Büyük Azı Dişlerinin Kök Kanal Konfigürasyonlarının Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile İncelenmesi. Türkiye Klinikleri J Dental Sci 2015;21(1):1-9.4. Geduk G, Deniz Y, Zengin AZ, Eroğlu E. Cone-beam Computed Tomography Study of Root Canal Morphology of Permanent Mandibular Incisors in a Turkish Sub-population. J Oral Maxillofac Radiol 2015;3(1):7-10.5. Mirzaie M, Tork Zaban P, Mohammadi V. Cone-beam Computed Tomography Study of Root Canals in a Hamadani Population in Iran. AJDR 2012;4(2):25-31.6. Lin Z, Hu Q, Wang T, Ge J, Liu S, Zhu M, Wen S. Use of CBCT to Investigate The Root Canal Morphology of Mandibular Incisors . Surg Radiol Anat 2014;36:877-882.7. Al-Qudah AA, Awawdeh LA. Root Canal Morphology of Mandibular Incisors in a Jordanian Population. Int Endod J 2006;39:873-7.8. Liu J, Luo J, Dou L, Yang D. CBCT Study of Root and Canal Morphology of Permanent Mandibular Incisors in a Chinese Population. Acta Odontol Scand 2014;72:26-30.
Sümeyya ÇELİK ÖZSOY,Füsun YAŞAR
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.