Yıl 2016, Cilt: 71 Sayı : 3 Sayfalar 797 - 825 2016-09-21
Eskişehir’de Kentin ve Tüketim Mekânlarının Dönüşümü
Erhan AKARÇAY,Nadir SUĞUR
20 261

Öz Eskişehir on yılı aşkın bir süredir kentteki mekânların dönüşümü açısından hızlı bir değişimyaşamaktadır. Neoliberal politikaların izlekleri devlet ve sermaye grupları tarafından benimsenmekte, buizlekler Eskişehir kentinde de mekânsal dönüşüme neden olmaktadır. Kentsel alanın, Eskişehir özelindeHarvey‟in “kent girişimciliği” stratejisi çerçevesinde yerel yönetim(ler)ce özellikle de kent merkezininmetâlaştırılması ve kentin kamusal mekânsal varlığının bu anlamda aşındırılması süreci birebirgözlemlenmektedir. Eskişehir‟de tüketim mekânları ve eğlence merkezleri inşa etme stratejisibenimsenmiştir. Eskişehir “marka”laştırılabilir bir metâya dönüştürülürken “imaj” ve “marka” aranmıştır; buçerçevede “şehrin kültürü ve eşsizliği” kentin görüntüsünde önemli, çarpıcı değişiklikleringerçekleştirilmesine neden olmuştur. Eskişehir son on yılda orta sınıfın tüketim olanaklarını artıranmekânların sayısının hızla çoğaldığı, tüketimin buna paralel olarak arttığı bir kent olmaya başlamıştır. Arkaarkaya alışveriş merkezlerinin, rezidansların eski üretim alanlarında inşa edildiği bir süreç yaşanmaktadır.Eskişehir kent merkezinde de sanayisizleşmenin ve buna bağlı olarak nezihleştirmenin etkisini görmekmümkündür. Sonuç itibariyle Eskişehir beslence ve eğlencenin şehrin yaşantısında merkezi bir konuma sahipolduğu bir kent haline dönüşmüştür. 

Anahtar Kelimeler

Nezihleştirme, Sanayisizleşme, Mekân, Tüketim Mekânı
Aksoylu, Sevin (2013), “Kentin Pazarlama ve Markalaşmasına Yönelik Eylemlerin Turizme
Birincil Dil
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 21 Eylül 2016
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Eylül 2016


Makalenin Yazarları
Erhan AKARÇAY
Nadir SUĞUR