Yıl 2001, Sayı : 002 Sayfalar 44 - 51 2001-06-15
An Investigation on the Crystallographic and Morphologhyic Properties of the Austenite-Martensite Tranformation in Fe-31,5%Ni-10%Mn Alloy by X-Rays Methods
Fe-%31.5Ni-%10.Mn ALAŞIMINDA AUSTENİTE-MARTENSİTE FAZ DÖNÜŞÜMÜNÜN KRİSTALOGRAFİK VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN X-IŞINLARI LAUE METODU İLE İNCELENMESİ
Hamza Yaşar OCAK,İrfan AKGÜN
8 261

Anahtar Kelimeler

Borgenstam, A. And Hillcrt, M., 1997, "Activaüon Energy for Isothermal Martensite inFerrous Alloys". Acta Metall, 45, pp 651.
Birincil Dil tr
Konular Fizik, Uygulamalı
Yayımlanma Tarihi 15 Haziran 2001
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Haziran 2001


Makalenin Yazarları
Hamza Yaşar OCAK
İrfan AKGÜN