Yıl 2015, Cilt: 2 Sayı : 2 Sayfalar 29 - 58 2015-04-30
SAĞLIK HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET: ETKİNLİK VE MEKANSAL ETKİLEŞİM ANALİZİ
Atalay ÇAĞLAR,Ferda Esin GÜLEL
12 261

Öz Çalışmada Türkiye’de il bazında verilen sağlık hizmetleri ele alınmıştır. Önce Veri Zarflama Analizi (VZA) ile Türkiye’deki illerin sağlık hizmetlerindeki teknik etkinlikleri, saf teknik etkinlikleri ve ölçek etkinlikleri belirlenmiştir. Garanti bölgesi yaklaşımı ile girdi ve çıktıların ağırlıklarına sınırlar konularak çıktı yönlü CCR (teknik etkinlik) ve BCC (saf teknik etkinlik) modelleri kullanılmıştır. Sağlık hizmeti sunumunda 81 ilden 11’i teknik etkin, 20’si saf teknik etkin ve 11’i ölçek etkin olarak belirlenmiştir. İllerin sağlık hizmeti sunumundaki ölçek etkinliği skorları oldukça yüksek bulunmuştur. Ayrıca etkin olmayan iller için referans olabilecek iller önerilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı bağımlı değişken alınarak VZA modellerinden elde edilen teknik etkinlik skoru veya saf teknik etkinlik skoru ile seçilen bazı değişkenlerin memnuniyete etkisi mekansal modelleme ile incelenmiştir. Memnuniyet oranına teknik etkinlik skorunun anlamlı pozitif katkısı olduğu belirlenirken saf teknik etkinlik skorunun anlamlı bir katkısı bulunamamıştır. Yanı sıra memnuniyet oranında mekânsal etkinin bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler

Etkinlik, Sağlık Hizmetleri, Mekansal Modelleme, Veri Zarflama Analizi
AKDERE, M., GIDER, Ö. & TOP, M., 2012. Examining the role of employee focus in the Turkish healthcare industry. Total Quality Management & Business Excellence, 23(11), pp.1241–1256.
Birincil Dil
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2015
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : Yrd. Doç. Dr.Yazar: Atalay ÇAĞLAR

Orcid : Dr.Yazar: Ferda Esin GÜLEL

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2015


Makalenin Yazarları
Atalay ÇAĞLAR
Ferda Esin GÜLEL