Yıl 2016, Cilt: 8 Sayı : 16 Sayfalar 46 - 60 2016-09-28
Terörün Kamu Harcamalarına Etkisi: İslam İşbirliği Teşkilatı’na Üye Ülkeler Üzerine Bir İnceleme - The Impact of Terrorism On Public Expenditures: A Study On The Organization Of Islamic Cooperation Member Countries
Nihat IŞIK,Fatih DEMİR,Efe Can KILINÇ
14 261

Öz Bu çalışmada terörizmin askeri harcamalar dışındaki kamu harcamaları üzerine etkisi 2002-2014 yılları kapsamında, İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye 30 ülke için araştırılmıştır. Ülke ekonomilerinin mali yapıları üzerinde önemli etkileri bulunan terörizmi temsilen çalışmada Vision of Humanity tarafından yayınlanan Global Terörizm Endeksi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde terörizm; Afganistan, Bahreyn, Bangladeş, Katar, Mısır, Pakistan ve Uganda ülkelerinde pozitif; Azerbaycan, Cezayir, Endonezya ve Ürdün ülkelerinde negatif olmak üzere askeri harcamalar dışındaki kamu harcamalarını etkilemektedir. Terörizmin kamu harcamaları üzerindeki etkisinin incelendiği çalışmaların sınırlı sayıda olması nedeniyle çalışma sonuçlarının literatüre önemli katkı sağladığı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler

Terörizm, Kamu Harcamaları, İslam İşbirliği Teşkilatı
Ağır, Hüseyin-Kar, Muhsin (2010), “Terörizmin Makroekonomik Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Cilt:47, Sayı:539; (13-32).
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 28 Eylül 2016
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Eylül 2016


Makalenin Yazarları
Nihat IŞIK
Fatih DEMİR
Efe Can KILINÇ