Cilt: 6 Sayı : 1
Isparta Yöresi Kiraz Bahçeleri Topraklarının Bitkiye Yarayışlı Demir Miktarlarının Belirlenmesinde DTPA ve EDTA Test Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of DTPA and EDTA Test Methods for Determining Available Iron Amount in Soils of Sweet Cherry Orchards in Isparta District
Çiğdem BOYDAK,İbrahim ERDAL

1.4K 129

Bu çalışmada Isparta yöresi kiraz bahçesi topraklarının bitkiye yarayışlı demir (Fe) miktarının belirlenmesinde yaygın olarak kullanılan DTPA (Dietilentriamin Penta Asetik Asit) yönteminin, EDTA (Etilen Triamin Penta Asetik Asit) yöntemiyle karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla 16 bahçeden toprak ve yaprak örnekleri alınmıştır. Alınan toprak örneklerinin extrakte edilebilen demir miktarları her iki test yöntemiyle belirlenmiş ve yaprakların toplam ve aktif demir içerikleriyle ilişkilendirilmiştir. DTPA test yöntemiyle belirlenen sonuçlar ile diğer kriterlerle arasında güçlü korelasyonlar elde edilmiş olup, bu yöntemin başarıyla kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
This research was conducted to investigate suitability of plant available iron (Fe) with DTPA extraction in cherry orchard soils in Isparta. For this, DTPA extraction method was compared with EDTA extraction method. For this purpose, soil and leaf samples were taken from 16 orchards. Soil extractable iron concentrations were determined using both DTPA and EDTA methods and correlations among total Fe and active Fe were investigated. Results obtained from DTPA extraction method gave significant correlations, thus it was concluded that DTPA extraction method can be used for determining extractable soil Fe concentration.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Çiğdem BOYDAK,İbrahim ERDAL
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.