Yıl 2015, Cilt: 20 Sayı : 1 Sayfalar 54 - 63 2015-06-04
Tarihi Kentlerde Kimlik Kavramı:Kilis Örneği
Saliha Taşçıoğlu,Mustafa Atmaca
9 261

Öz entrWith the effect of rapid population growth and increased migration, improper zoning applications, illegal structures, user damage cause urban tissue degradation and loss of historical identities. New settlements that are not compatible with traditional tissue create irregular areas. In many cities, it is observed that similar construction emerges and cities begin to lose their traditional tissue as a result of this mismatch. With this study, Kilis urban conservation area that is taken as an example, has been studied in three categories including outdoor identification components, character of location, character of place and meaning. For this purpose, studies have been carried out in order to determine the existence, the status and usage of original values which are located in conservation area and important for urban identities. With these data, the suggestions are made for the transfer of these values to the future generationsHızlı kentleşmenin etkisiyle, yapılan yanlış imar uygulamaları, kaçak yapılar, kullanıcı hasarlar kent dokularının bozulmasına ve tarihi kimliklerin kaybolmasına neden olmaktadır. Geleneksel dokuyla uyumlu olmayan yeni yerleşim yerleri, düzensiz alanlar oluşturmaktadır. Bu uyumsuzluk sonucunda pek çok kentte benzer yapılaşmanın oluştuğu ve kentlerin geleneksel dokularını kaybetme sürecine girdiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler

entrOld Town, the historic environment, urban identityTarihi kent, Tarihi Çevre, Kentsel kimlik
Anonim, 1997. Cumhuriyetin 75. Yılında Kilis. Kilis Valiliği Yayınları, Ankara , 351 s.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 4 Haziran 2015
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 4 Haziran 2015


Makalenin Yazarları
Saliha Taşçıoğlu
Mustafa Atmaca