Yıl 2014, Cilt: 13 Sayı : 49 Sayfalar 221 - 232 2014-09-10
VIEWS OF ACADEMIC STAFF ABOUT COMMUNITY SERVICE APPLICATIONS COURSE IN IMPROVING SOCIAL RESPONSIBILITY UNDERSTANDING
SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞININ GELİŞTİRİLMESİNDE TOPLUMA HİZMET UYGULAMLARI DERSİNE İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ
Hüseyi Fazlı ERGÜL,Mehmet KURTULMUŞ
16 261

Abstract Social responsibility is a phenomenon shaping human behaviour. Individuals acting with awareness for social responsibility pay attention to the effects of their behaviours on society and environment. In that sense, responsible for preparing the students for life, the teachers being improved in terms of social responsibility awareness will enable them to act in a socially responsible manner. Thus, it is important to create and improve social responsibility awareness for teachers during the pre-service education. The study aims to determine the views of academic staff about community service applications course at the point of that the teacher candidates gain permanent social responsibility consciousness and improve it. Purposeful sampling method is used for this qualitative research. Participants are composed of lecturers teaching Community Service Practices course. Data of the study gathered using a structured interview form. At the end of this research, the necessity this application that education faculties must place social responsibility in their mission and vision and organize activities for giving social responsibility to students has been determined. Key Words: Teacher Education, Sociel Responsibility, Community Service Pracitces.
Sosyal sorumluluk, bireylerin davranışlarını şekillendiren bir olgudur. Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden bireyler davranışlarının toplum veya çevre üzerinde olabilecek etkilerini de dikkate alırlar. Bir anlamda, çocukları yaşama hazırlamakla sorumlu olan öğretmenlerin sosyal sorumluluk bilincinin gelişmiş olması, onların mesleki yaşamlarında sosyal sorumluluk duygusuyla hareket etmesini sağlayacaktır. Bu bakımdan, öğretmenlerde henüz eğitim sürecindeyken sosyal sorumluluk bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi önem arz etmektedir. Araştırmada, öğretmen adaylarının kalıcı sosyal sorumluluk bilincini kazanmaları ve geliştirmeleri için eğitim sürecinde yapılabilecekleri belirlemek amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemine göre örgülenen bu çalışmada, amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Katılımcılar bir eğitim fakültesinde Topluma Hizmet Uygulamaları dersini veren öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Veriler yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır.

Anahtar Kelimeler

Bozdağ, M. (2008). Sevgi Zekâsı. İstanbul: Yakamoz Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 10 Eylül 2014
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 10 Eylül 2014


Makalenin Yazarları
Hüseyi Fazlı ERGÜL
Mehmet KURTULMUŞ