Yıl 1992, Cilt: 9 Sayı : 1 Sayfalar 139 - 147 1992-01-01
The Clinical, Immunologic, Light and Immunofluorescence Microscopic Findings of Chronic Desquamative Gingivitis (A Case Report)
Kronik Deskuamatif Gingivitiste Klinik, İmmünolojik, Işık ve İmmünflorasan Mikroskobik Bulgular (Bir Vaka Nedeniyle)
Nermin YAMALIK,Ezel YAVUZYILMAZ,Feriha ÇAĞLAYAN,Şevket RUACAN
23 261

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1992
Bölüm Olgu Bildirimi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 1992


Makalenin Yazarları
Nermin YAMALIK
Ezel YAVUZYILMAZ
Feriha ÇAĞLAYAN
Şevket RUACAN