Yıl 2019, Cilt: 11 Sayı : 27 Sayfalar 111 - 126 2019-03-15
RELATIONSHIP BETWEEN GENDER-BASED BUDGETING WITH DEVELOPMENT PLAN, MEDIUM-TERM PROGRAM, MEDIUM-TERM FISCAL PLAN, AND STRATEGIC PLAN IN TURKEY - TÜRKİYE'DE CİNSİYETE DAYALI BÜTÇELEME İLE KALKINMA PLANI, ORTA VADELİ PROGRAM, ORTA VADELİ MALİ PLAN VE STRATEJİK PLAN ARASINDAKİ İLİŞKİ
TÜRKİYE'DE CİNSİYETE DAYALI BÜTÇELEME İLE KALKINMA PLANI, ORTA VADELİ PROGRAM, ORTA VADELİ MALİ PLAN VE STRATEJİK PLAN ARASINDAKİ İLİŞKİ - RELATIONSHIP BETWEEN GENDER-BASED BUDGETING WITH DEVELOPMENT PLAN, MEDIUM-TERM PROGRAM, MEDIUM-TERM FISCAL PLAN, AND STRATEGIC PLAN IN TURKEY
Kadir KARTALCI
14 261

Anahtar Kelimeler

Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı. (2012). 2013-2017 Stratejik Planı. Erişim: 21.12.2018, http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/files/RwXEu+publication.pdf.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 15 Mart 2019
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar Orcid : 0000-0002-4102-9294Yazar: Kadir KARTALCI (Sorumlu Yazar)Kurum: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, MALİYE BÖLÜMÜÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Mart 2019


Makalenin Yazarları
Kadir KARTALCI