Yıl 2016, Cilt: 27 Sayı : 80 Sayfalar 80 - 95 2018-01-02
ÖRGÜTSEL ÖĞRENME KABİLİYETİNİN ÖRGÜTSEL YENİLİKÇİLİK ARACILIĞIYLA YENİ ÜRÜN VE İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ
Ozan Onağ,Mustafa Tepeci
29 261

Öz """

Anahtar Kelimeler

"""
"""
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 2 Ocak 2018
Bölüm MAKALELER
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 2 Ocak 2018


Makalenin Yazarları
Ozan Onağ
Mustafa Tepeci