Yıl 2011, Cilt: 4 Sayı : 2 Sayfalar - 2011-06-01
Academics’ Opinions on Biosafety Status in Laboratories of the Faculty Of Veterinary Medicine: an Application at Afyon Kocatepe University
Veteriner Fakültesi Laboratuvarlarındaki Biyogüvenlik Durumuna Yönelik Akademisyen Görüşleri: Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde Bir Uygulama
Kılıç İ,Doğan İ
23 261

Bu çalışmada,Afyon Kocatepe ÜniversitesiVeteriner Fakültesi akademisyenlerinin çalıştıkları laboratuvarlarda biyogüvenlik ile ilgili görüşlerinin alınaraköncelikli sorunlara yönelik riskdüzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada veri toplama yöntemi olarak kullanılan anket ile 48 akademisyenin konuya ilişkin değerlendirmesi alınmıştır. Betimsel istatistikler kullanılarakyorumlanan araştırmada, laboratuvarlardaki günlük ortalama çalışma süresinin 4,67 saat olduğu, biyogüvenlik ya da laboratuvar güvenliği ile ilgili risk düzeyinin orta düzeyin üzerinde belirtildiği ve en riskli görülen hastalıkların başında zoonotik hastalıkların geldiği tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, laboratuvarlardaki biyogüvenlik riskdüzeylerinin en yüksek olduğu öncelikli sorunlar”hava|andırma sorunu”,”kimyasallara ilişkin riskler” ve ”eğitim gereksinimine yönelik sorunlar” şeklinde sıralanmıştır

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2011
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2011


Makalenin Yazarları
Kılıç İ
Doğan İ