Cilt: 3 Sayı : 3
d
Er:YAG lazer uygulamasının Cr-Co alaşımı ve polimetil metakrilat arasındaki makaslama bağlantı kuvveti üzerine etkisi
Effect of Er-YAG laser application on shear bond strength of polymethyl methacrylate to Cr-Co Alloy
M Erhan Sarı

1.4K 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Akova T, Ucar Y, Tukay A, Balkaya MC, Brantley WA, 2008. Comparison of the bond strength of laser-sintered and cast base metal dental alloys to porcelain. Dent Mater, 24(10), 1400-1404.