Yıl 2015, Cilt: 8 Sayı : 1 Sayfalar 57 - 64 2015-06-01
Effects of Combined Use of Canola Meal and Sunflower Meal in Laying Quail Diet on Performance and Some Egg Quality Traits
Yumurtacı Bıldırcın Rasyonlarında Kanola ve Ayçiçeği Küspelerinin Birlikte Kullanılmasının Performans ve Bazı Yumurta Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi
İsa KARAYAĞIZ,Tuba BÜLBÜL
37 261

This study was conducted to determine the effects of using canola meal (CM) and sunflower meal (SM) in combination (CS) in laying quail diets on performance and some egg quality traits. A total of 192 (128 females and 64 males) eight-week-old Japanese quails (Coturnix coturnix japonica) divided into one control group and three treatment groups containing 48 quails. Each group was divided into four replicate groups each containing 12 quails. The control group was fed diet containing corn-soybean meal basis without CS. The CS was used at level of 10% (CS10), 20% (CS20), and 30% (CS30) in treatment diets (in each treatment C and S ratio is 1:1). The experimental period was lasted for 8 weeks. The results showed that egg production decreased in the CS20 and CS30 groups compared with the control and CS10 groups (p<0,05). Feed conversion ratio impaired in the CS30 group compared with the control and the other groups (p<0,05). Dietary CS supplementation did not affect initial and final body weights, feed intake, egg weight, shape index, shell thickness, albumen index, yolk index, Haugh unit and yolk color index (p>0,05). As a result, it may be stated that supplementation of 5% canola meal and 5% sunflower meal in combination to diets had no any adverse effect on the performance and some egg quality traits in laying quails.
Bu araştırma yumurtacı bıldırcın rasyonlarında kanola küspesi (KK) ile ayçiçeği küspesinin (AK) birlikte (KA) kullanılmasının performans ve bazı yumurta kalite özellikleri üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapıldı. Araştırmada toplam 192 adet (128 dişi ve 64 erkek) sekiz haftalık Japon bıldırcını (Coturnix coturnix japonica) her biri 48 bıldırcından oluşan 1 kontrol ve 3 deneme grubuna ayrıldı. Her bir grup da 12 bıldırcından oluşan 4 alt gruba ayrıldı. Kontrol grubu kanola ve ayçiçeği küspesi ilavesi yapılmayan mısır-soya fasülyesi küspesi temeline dayanan rasyonla beslendi. Deneme gruplarının rasyonlarında kanola ve ayçiçeği küspeleri birlikte eşit miktarda % 10 (KA10), 20 (KA20) ve 30 (KA30) düzeylerinde kullanıldı. Deneme 8 haftada tamamlandı. Araştırmada yumurta veriminin KA20 ve KA30 gruplarında kontrol ve KA10 grubuna göre azaldığı belirlendi (p<0,05). Yemden yararlanma oranının KA30 grubunda kontrol ve diğer gruplara göre olumsuz etkilendiği tespit edildi (p<0,05). Başlangıç ve son canlı ağırlıklar, yem tüketimi, yumurta ağırlığı, şekil indeks, kabuk kalınlığı, ak indeks, sarı indeks, Haugh birimi ve sarı renk indeksinin rasyonlara ilave edilen KA’dan etkilenmediği belirlendi (p>0,05). Sonuç olarak, yumurtacı bıldırcın rasyonlarına % 5 kanola ve % 5 ayçiçeği küspelerinin birlikte ilavesinin performans ve bazı yumurta kalite özellikleri üzerine herhangi bir olumsuz etkisi olmadığı ifade edilebilir.

Anahtar Kelimeler

AOAC (Association of Official Analytical Chemists). Official Methods of Analysis. 17th Edition. International, Maryland. USA. 2000.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2015
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALESİ
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2015


Makalenin Yazarları
İsa KARAYAĞIZ
Tuba BÜLBÜL
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.