Yıl 2017, Cilt: 26 Sayı : 3 Sayfalar 216 - 222 2017-12-01
The Effect of Flowable Composite Liner Application on Microleakage in Class V Cavities
SINIF V KAVİTELERDE AKIŞKAN LİNER UYGULANMASININ MİKROSIZINTI ÜZERİNE ETKİSİ
Sezer DEMİRBUĞA,Hacer BALKAYA,Mustafa AYDINBELGE
21 261

Aim:To investigate the effects of flowable composite liner application on microleakage in class V cavities. Material and Method: Standard Class V cavities were prepared using extracted non-carious 84 human premolars after the surface was cleaned. Then the teeth were divided into two main groups according to whether to apply a flowable composite liner on the cavity bottom, and also they were divided into three subgroups according to adhesive materials used. After the composite restorations were completed, the teeth were stored at 37 °C and 100% humidified atmosphere for 24 hours. Then, bucco-lingual sections were received, dye penetration in occlusal and gingival walls were steriomicroscopy. The data were analyzed statistically. Results: It was found that the microleakage observed on gingival margins were statistically more than coronal margins (p<0,05), no significantly difference was observed in microleakage between groups with and without flowable composite liner ( p>0.05). Conclusion: Application of a thin layer flowable composite resin that was placed to the base of class V cavities was not useful on microleakage
Amaç: Bu çalışmada sınıf V kavitelerde kavite tabanına yerleştirilen akışkan kompozit rezin uygulamasının mikrosızıntı üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Yeni çekilmiş ve çürüksüz 84 adet insan küçük azı dişine, yüzeydeki doku artıkları temizlendikten sonra standart sınıf V kaviteler hazırlandı. Daha sonra tabana bir akışkan kompozit uygulanıp uygulanmamasına göre iki ana gruba ve kullanılan adeziv materyale göre üç alt gruba ayrıldı. Kompozit restorasyonların yapılmasının ardından %2’lik metilen mavisi solüsyonu içinde 24 saat süreyle 37 °C’de etüvde bekletildi. Daha sonra dişlerden bukko-lingual yönde kesitler alındı ve oklüzal ve gingival duvarlardaki boya sızıntısı 30x büyütmede steriomikroskop altında değerlendirildi. Elde edilen veriler istatistiksel olarak analiz edildi. Bulgular: Gingival kenarda gözlenen sızıntı miktarı, koronale göre daha fazla bulunurken (p<0,05), akışkan kompozit kullanılan ve kullanılmayan gruplar arasında mikrosızıntı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenememiştir (p>0.05). Sonuç: Sınıf V kavitelerde, kavite tabanına ince bir tabaka akışkan kompozit rezin uygulanmasının mikrosızıntı üzerine herhangi bir faydası olmamıştır

Anahtar Kelimeler

Alonso RC, Sinhoreti MA, Correr Sobrinho L, Consani S, Goes MF. Effect of resin liners on the microleakage of class V dental composite restorations. J Appl Oral Sci 2004; 12:56-61.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2017
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2017


Makalenin Yazarları
Sezer DEMİRBUĞA
Hacer BALKAYA
Mustafa AYDINBELGE