Yıl 2011, Cilt: 25 Sayı : 2 Sayfalar 93 - 98 2011-08-01
Tek Merkez Deneyimi: Relaps / Refrakter Akut Lösemi ve Lenfoblastik Lenfomalı Olgularda Ida-FLAG Kemoterapisi,
Tek Merkez Deneyimi: Relaps / Refrakter Akut Lösemi ve Lenfoblastik Lenfomalı Olgularda Ida-FLAG Kemoterapisi
A. KATGI,T. BAŞOĞLU,S. KAHRAMAN,Ö. PİŞKİN,M.a. ÖZCAN,G.h. ÖZSAN,Güner Hayri Özsan,F. DEMİRKAN,B. ÜNDAR
10 261

Amaç: Primer refrakter ve/veya relaps akut lösemi olgularının yönetimi son derece zor olup sınırlı sayıda tedavi seçenekleri vardır ve bu hastalarda tam remisyon oranı düşük ve remisyon süreleri çok kısadır. İda-FLAG rejimi erişkin relaps, refrakter ve sekonder Akut Myeloblastik Lösemi, yüksek riskli Myelodisplastik Sendrom ve relaps/refrakter Akut Lenfoblastik Lösemi olgularında yaygın olarak kullanılmakta ve bu hastalarda ikincil remisyon için iyi bir seçenek olarak kabul edilmektedir. Gereç ve yöntem: Bu yazıda, merkezimizde İda-FLAG kemoterapisi uygulanan, yaş ortalaması 43,5 olan 13 relaps ve/veya refrakter akut lösemi ve 1 B hücreli lenfoblastik lenfomalı 14 hastanın sonuçları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Hastalardan 11’i ex olmuş (%78,6) 3 hastada (%21,4) ise komplet remisyon sağlanmıştır. Hastaların mortalite nedenleri incelendiğinde; 7 hasta sepsis, 2 hasta hastalık progresyonu, 1 hasta kanama ve 1 hastada Tip I solunum yetmezliği nedeni ile ex olmuştur. Bizim çalışmamızda en sık yan etki enfeksiyon olup, 10 hastada (%71) Grade III-IV olmak üzere hastaların tümünde enfeksiyon gelişmiştir. Sonuç: Bizim sonuçlarımız literatür verileri ile karşılaştırıldığında hastalarımızda komplet remisyon oranı düşük, toksisite profili ise daha yüksek olarak bulunmuştur. Bu sonuçlarla Relaps/Refrakter Akut Lösemi olgularında ikincil remisyon indüksiyonu amacı ile kullanılan İda-FLAG rejiminin iyi bir seçenek olmadığı düşünülmüştür

Anahtar Kelimeler

O’Donnell MR, Appelbaum FR, BaerMRet al. Acute myeloid leukemia clinical practice guidelines in oncology. J Natl Compr Canc Netw 2006;4:16–36.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2011
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ağustos 2011


Makalenin Yazarları
A. KATGI
T. BAŞOĞLU
S. KAHRAMAN
Ö. PİŞKİN
M.a. ÖZCAN
G.h. ÖZSAN
Güner Hayri Özsan
F. DEMİRKAN
B. ÜNDAR