Cilt: 5 Sayı : 1
Hayvan Beslemede Bacillus coagulans Bakterisinin Probiyotik Olarak Önemi
Importance of Bacillus coagulans Bacterium as Probiotic in Animal Nutrition
Meltem AŞAN ÖZÜSAĞLAM

1.4K 129

Probiyotikler, bağırsaktaki dengeyi geliştirerek konakçının sağlığını olumlu yönde etkileyen canlı mikrobiyal organizmalardır. Probiyotikler asıl olarak enterik patojenlerin neden olduğu zararlardan koruyarak veya bu zararları minimuma indirerek normal bağırsak mikroflorasını kurmak ve ikincil olarak da antibiyotiklerin yerine görev yapmak amaçları ile hayvanlarda kullanılmaktadır. Bacillus coagulans gram pozitif bir bakteri olup, Bacillus (spor oluşturan) ile Lactobacillus (laktik asit üreten)’un genel ortak özelliklerini taşımaktadır. B. coagulans laktik asit üreten ve sporlu bir probiyotik bakteridir. Yem katkısı olarak, sindirimi artırma yoluyla hayvanların (kanatlı, domuz, vb.) gelişimini önemli bir şekilde artırmakta ve bağırsaktaki Escherichia coli ve Staphylococi gibi enfeksiyona sebep olan mikrobiyal floranın neden olduğu hastalıkları önlemektedir.
Probiotics are live microbial organisms that beneficially affect the host’s health by improving the intestinal balance. Probiotics have been primarily used to establish normal intestinal flora to prevent or minimize the disturbances caused by enteric pathogens and secondarily to substitute the functions of antibiotics in animals. Bacillus coagulans is a gram-positive bacterium, sharing characteristics common to the genera Bacillus (spore forming) and Lactobacillus (lactic acid production). B. coagulans is a lactic acid producing and spore forming probiotic bacteria. As a feed additive, it has remarkable effects on growth promotion of animals (poultry, pigs, etc.) through the increase of digestibility and prevention of disease caused by infectious microbial flora, Escherichia coli and Staphylococci in intestine.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Meltem AŞAN ÖZÜSAĞLAM
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.