Yıl 2012, Cilt: 3 Sayı : 1 Sayfalar 31 - 44 2012-05-01
Department of physical education and sports teaching students’ attitudes towards the internet usage and their aim of using the internet
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Tutumları ve İnternet'i Kullanım Amaçları
Elif Bozyiğit1,Bülent Ağbuğa2,Ulaş Uysal3
29 261

OBJECTIVE: The purposes of this study are to learn the reasons why the students in the Department of Physical Education and Sports use the Internet and to determine their attitudes towards the Internet. The conclusion of the study indicated that the purpose of the internet usage were “to have fun” for freshmen students, “to scan information” for sophomore, junior and senior students. There were no significant differences between the class level of students and their score of attitudes toward the Internet usage
AMAÇ: Araştırmanın amaçları Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nde öğrenim gören öğrencilerin İnternet’i ne amaçla kullandıklarını öğrenmek ve İnternet’e yönelik tutumlarını saptamaktır. Araştırma sonunda birinci sınıf öğrencilerinin ilk sırada “Eğlence” sonra “Bilgi Tarama”, ikinci sınıf öğrencilerinin ilk sırada “Bilgi Tarama” sonra “Eğlence”, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin ise ilk sırada “Bilgi Tarama” sonra “Ödev Hazırlama” amaçlı olarak İnternet’i kullandıkları tespit edilmiştir. Öğrencilerin sınıf düzeyleri ile İnternet kullanımına yönelik tutum puanları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2012
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2012


Makalenin Yazarları
Elif Bozyiğit1
Bülent Ağbuğa2
Ulaş Uysal3