Yıl 2019, Cilt: 20 Sayı : 2 Sayfalar 275 - 299 2019-12-15
SAĞLIK İŞLETMELERİNDE NEFELOMETRE CİHAZI ALTERNATİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ – DEMATEL -MULTIMOORA BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMI
Aşkın ÖZDAĞOĞLU,Murat Kemal KELEŞ,Fatma YÖRÜK EREN
15 261

Öz Sağlık işletmelerinde çeşitli hastalıkların tespiti için çok farklı analizlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu analizlerin gerçekleştirilmesi için de laboratuvarlarda farklı cihazlar kullanılmaktadır. Nefelometre cihazı, bir sağlık işletmesi için oldukça önem arz eden bu cihazlardan birisidir. Bu çalışma kapsamında bir sağlık işletmesinde nefelometre cihazı alternatifleri belirlenen dokuz farklı kriter incelenerek değerlendirme yapılmıştır. Bu kriterler, uzman doktorlar, laboratuvar çalışanları ve tıbbi cihaz satış yetkilileri ile mülakatlar ve literatür araştırması sonucunda belirlenmiştir. Bu bağlamda, kriter ağırlıkları Dematel yöntemi ile bulunmuş, ardından alternatiflerin değerlendirilmesi sırasında Multimoora yöntemi içine entegre edilmiştir. Multimoora yöntemi ile üç adet nefelometre cihazının sıralaması yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Nefelometre Cihazı, Çok Ölçütlü Karar Verme, DEMATEL, MULTIMOORA
Aksakal, E. ve Dağdeviren, M. (2010). ANP ve DEMATEL Yöntemleri İle Personel Seçimi Problemine Bütünleşik Bir Yaklaşım, Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 25(4), 905-913.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayımlanma Tarihi 2019-2
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0001-5299-0622Yazar: Aşkın ÖZDAĞOĞLU Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0003-0374-6839Yazar: Murat Kemal KELEŞ (Sorumlu Yazar)Kurum: KEÇİBORLU MESLEK YÜKSEKOKULUÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0003-0687-8749Yazar: Fatma YÖRÜK EREN Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 2019-2


Makalenin Yazarları
Aşkın ÖZDAĞOĞLU
Murat Kemal KELEŞ
Fatma YÖRÜK EREN