Yıl 2011, Sayı : 64 Sayfalar 107 - 127 2011-09-01
Liberteryenizme Tarihî ve Güncel Açıdan Kısa Bir Bakış
Stephen DAVİES,Atilla YAYLA
19 261

Öz İnsanlık yeni yüzyılın ilk yıllarına girerken liberteryenizm entelektüel ve siyasî hayatın bir ana veçhesidir. Liberteryenizm aynı zamanda bir siyasî hareket, kabul edilmiş bir felsefe ve ayrı bir siyasa önerileri dizisidir. Bu hâliyle liberteryenizm ve onu destekleyen bireyler birçok ülkede entelektüel ve siyasî tartışmalarda önemli bir rol oynamaktadır. Felsefe, siyaset bilimi, hukuk ve ekonomi gibi disiplinlerde kabul gören ve güçlü bir liberteryen pozisyon ve bir literatür birikimi vardır. Bunların hepsi 30 veya 40 yıl önce hüküm süren duruma tam bir tezat teşkil etmektedir. O zamanlar liberteryen fikirler ve analizler çok az kamusal görünürlüğe sâhipti. Bu son inkisaf liberteryen fikirlerin ve siyasetin geç 20. ve erken 21. Asırlar’ın bir fenomeni olduğu ve bir çeşit post veya geç modern kategoriye yerleştirilmesi gerektiği mütalaasına yol açabilir.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2011
Bölüm Research Article
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2011


Makalenin Yazarları
Stephen DAVİES
Atilla YAYLA