Yıl 2011, Cilt: 5 Sayı : 2 Sayfalar 849 - 858 2011-07-01
Identification of Caries Prevalence of Preschool Children Who Live In Two Different City Centre: An Economic Analysis and A Projection
İki Farklı İl Merkezinde Yaşayan Okul Öncesi Çocuklarda Çürük Prevalansının Belirlenmesi: Bir Ekonomik Analiz ve Bir Projeksiyon
Damla DOĞAN,Ç Türksel DÜLGERGİL,Işıl YILDIRIM,Hakan ÇOLAK,M Mustafa HAMİDİ,Ertuğrul ERCAN
15 261

This study was planned to assess dental caries prevalence and its results in preschool children in Karaman and Kütahya city centres, in 2010. Examinations were performed in two family medicine centres and preschools in Kütahya and Karaman city centres. Examination in Kütahya were performed by 3 experienced dentist and the ones in Karaman were performed by 10 dental faculty students who practised along 1 year with dental examination. 499 %52 male, %48 female children were examined in total. The mean age was 34,8 ±11,23 months. Caries prevalence was %60,72 and mean df t value was 2,79±3.39. Among the examined children, maximum increase of df t was determined between 3-5 years old.In this study, ages ranging from 5-60 months and a total of 499 children living in two different cities of the epidemiological data were evaluated and some alternatives of early preventive practices and economic projections were discussed
Bu çalışma; 2010 yılında Kütahya ve Karaman il merkezlerindeki okul öncesi çocuklardaki diş çürüğü prevalansı ve sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla planlanmıştır.Kütahya ve Karaman il merkezlerinde gerek aile hekimliği merkezlerinde ve gerekse anaokullarında veli onamı doğrultusunda muayeneler gerçekleştirildi. Kütahya ilinde yapılan muayeneler deneyimli 3 diş hekimi ve Karaman ilinde yapılan muayeneler ise konuyla ilgili 1 yıllık deneyimli 10 adet diş hekimliği öğrencisi tarafından gerçekleştirildi. Muayene edilenlerin %52’si erkek, %48’i kız olarak belirlendi. Ortalama yaş 34,8 ±11,23 ay olarak bulundu. Çürük prevalansı %60,72, df t 2,79±3.39 olarak tespit edildi, df t miktarındaki artışın en fazla olduğu yaş aralığı 3-5 yaş olarak belirlendi.Bu çalışmada; yaşları 5-60 ay arasında değişen ve iki farklı il merkezinde yaşayan toplam 499 çocuğun epidemiyolojik verileri değerlendirilmiş ve erken koruyucu uygulamalarla ilgili bazı alternatifler ve ekonomik projeksiyonlar tartışılmıştır

Anahtar Kelimeler

Bratthall D. Caries views and perspectives Scand. J. Dent. Res. 100: 47-51, 1992.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2011
Bölüm Research Article
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2011


Makalenin Yazarları
Damla DOĞAN
Ç Türksel DÜLGERGİL
Işıl YILDIRIM
Hakan ÇOLAK
M Mustafa HAMİDİ
Ertuğrul ERCAN