Cilt: 12 Sayı : 3
d
Orbita Epitezlerl (***)
Nuri MUĞAN,Esengün YENGİN

1.4K 129

Öz ÖZETİnsanda yüz defektleri günlük yaşamda en fazla dikkati çeken kısım olduğundan, hastaların psikolojik bunalımların önlemek ve cemiyette yer almalarını sağlamak amacıyla yüz epitezleri uygulanmaktadır.Kliniğimizde dört vak'aya uygulanan orbita epitezlerinin yapım tekniğinden ve klinik çalışmalarımızdan bahsedilmektedir.SUMMARYIn daily life face is the center of attention. Patients with facial defects have great psychological problems. The construction of facial prothèses help them to return to normal community living.The clinical and the laboratory procedure in constructink orbital epitheses  for our patients is discussed here.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça