Yıl 2006, Cilt: 9 Sayı : 15 Sayfalar 65 - 94 2006-05-01
A NEW MANAGEMENT APPROACH IN COMPANIES: BENCHMARKING A CONCEPTUAL FRAMEWORK
İŞLETMELERDE YENİ BİR YÖNETİM YAKLAŞIMI: KIYASLAMA BENCHMARKING YAZINSAL BİR İNCELEME
Barış ERDEM
9 261

Changing in the process of globalization at present has been one of the most prominent concepts for the companies. The increasing challenge conditions inevitably force the companies to make some changes in the management techniques which they execute. The benchmarking at issue in the early 1980’s has been considered as a significant means in increasing the organizational performance in recent years. The aim of this study is to try to lead the companies on this matter, dealing with the importance of benchmarking technique as a new management approach, its benefits and the benchmarking process conceptionally
İçinde bulunduğumuz küreselleşme sürecinde değişim, işletmeler için en önemli olgulardan biri haline gelmiştir. Artan rekabet koşulları, işletmeleri, uygulamakta olduklar yönetim tekniklerinde kaçınılmaz olarak bir takım değişikliklere zorlamaktadır. 1980’li yılların başında gündeme gelmiş olan kıyaslama, bu anlamda son yıllarda örgütsel performans artırmada önemli bir araç olarak görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, yeni bir yönetim yaklaşımı olarak kıyaslama tekniğinin önemini, yararlarını ve kıyaslama sürecini kavramsal açıdan inceleyerek; işletmelere bu konuda yol göstermeye çalışmaktır

Anahtar Kelimeler

Akat, İlker, Gönül Budak, Gülay Budak, (2002), İşletme Yönetimi, İzmir: Barış Yayınları , Gen. 4. Baskı .
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2006
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2006


Makalenin Yazarları
Barış ERDEM