Yıl 2019, Cilt: 29 Sayı : 1 Sayfalar 143 - 149 2019-01-15
DİJİTAL DENTAL FOTOĞRAFÇILIK-II
Funda BAYINDIR,Berkman ALBAYRAK
23 261

Öz  Dişhekimliğinde fotoğraf çekimi vakaların yayınlan- masında, arşivlenmesinde, renkseçiminde, bilgi ve görüntününlaboratuvar ortamına aktarılmasında,teşhis ve tedavi planlamasında ve hukuki davalarda delil olarakkullanılmaktadır. Ayrıca, adli tıbbı ilgilendiren olgularda dental fotoğraf,kimlik tespitinde röntgenlerle beraber en az parmak izi kadar önemli rol oynar.Günümüz estetik diş hekimliğinde dijital iş akışının ilk basamağını standardizedental fotoğrafların bilgisayar ortamına aktarılması oluşturmaktadır. Uygunçekim standartları ile hem tedavi öncesi hem de tedavi sonrası ekstra-oral veintra-oral alınan bu fotoğrafların hekimin arşivinde bulunması mesleki geçmişaçısından da oldukça önemlidir. Tedavi sonrasında alınan fotoğraflarlatedavinin yüzde meydana getirdiği değişimler de fotoğraflanmalıdır. Bu makaleekstra-oral ve intra-oral fotoğrafların çekimi sırasında dikkat edilecekkonuları ve makina ayarları hakkında klinik kullanım için gerekli bilgiyimevcut literatür ışığında sunmaktadır. Anahtar Kelimeler: Dentalfotoğrafçılık, Digital Single Lens Refleks (DSLR), dijital fotoğraf makinesi,makro çekimDIGITAL DENTALPHOTOGRAPY-IIABSTRACT Indentistry, dental photographs of cases are used in publishing the cases, in archiving them, choosingthe color, transferring the information and the images to the laboratory andplanning the diagnosis and the treatment, as well as legal evidence. Inaddition, dental photographsplay an important role with x-rays in identification as much as thefingerprints. In recent aesthetic dentistry, transferring standardized dental photographs on a computer is the first step of digitalworkflow. In terms of a successful career, it is really important for a dentistto keep in the archive the extra-oral and intra-oral photographs taken in appropriate shooting standardsbefore and after the treatment. Post-treatment photographs are supposed to display the changes made bythe treatment on the face. This article aims to present the issues that have tobe taken into consideration and the necessary information about camera settingsin the light of current literature during taking the extra-oral and intra-oral photographs. Key words: Dental photography, Digital Single Lens Reflex(DSLR), digital camera, close-up 

Anahtar Kelimeler

Dental fotoğrafçılık, Digital Single Lens Refleks (DSLR), dijital fotoğraf makinesi
1. Ahmad I. Digital dental photography. Part 2: Purposes and uses. Br Dent J 2009; 9:206:459-64.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Yayımlanma Tarihi 15 Ocak 2019
Bölüm Derleme
Yazarlar Orcid : 0000-0001-5699-2879Yazar: Funda BAYINDIR

Orcid : 0000-0001-9002-2024Yazar: Berkman ALBAYRAK

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ocak 2019


Makalenin Yazarları
Funda BAYINDIR
Berkman ALBAYRAK