Yıl 2017, Cilt: 9 Sayı : 22 Sayfalar 327 - 340 2017-12-31
ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİNİN GEÇERLİLİĞİNİN DÜŞÜK VE ÜST ORTA GELİRLİ ÜLKELER İÇİN SINANMASI: 1964-2009 DÖNEMİ - TESTING ENVIRONMENTAL KUZNETS CURVE VALIDITY FOR THE LOWER AND UPPER MIDDLE INCOME COUNTRIES: 1964-2009 PERIOD
Hatice ÖZKOÇ,Aynur YILDIRIM,Emir KUDUBEŞ
20 261

Öz Çevresel Kuznet Eğrisi, makroekonominin önde gelen temel amacı olan ekonomik kalkınma ve çevre arasındaki ilişkiyi analiz etme açısından önemli bir araçtır. Bu çalışmada, 1964-2009 yılları arasındaki veriler kullanılarak 91 ülke analiz edilmiş ve değişkenler arasında hem kısa hem uzun dönemli korelasyonlar tespit edilmiştir. Çalışmadan elde edilen bir diğer sonuç ise, özellikle düşük gelir düzeyine sahip ülkelerde U şeklindeki ters ilişkinin açıkça görülebileceğidir. Bu çalışma, odaklanılması gereken önemli noktanın, ülkeler arasında gelir dağılımına yönelik adaletsizliğin ortadan kaldırılması ve ülke bazında gelir artırmak yerine uluslararası çevre protokollerine katılım oranının artırılması için harcanması gereken çabalar üzerinde olması gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler

Çevresel Kuznets Eğrisi, Gelir düzeyi, Panel eşbütünleşme, Panel nedensellik
Alam, M. M., Murad, M. W., Noman, A. H. M., & Ozturk, I. (2016). Relationships among carbon emissions, economic growth, energy consumption and population growth: Testing Environmental Kuznets Curve hypothesis for Brazil, China, India and Indonesia. Ecological Indicators, Cilt. 70, (466-479).
Birincil Dil
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Aralık
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : Aralık


Makalenin Yazarları
Hatice ÖZKOÇ
Aynur YILDIRIM
Emir KUDUBEŞ