Yıl 2018, Sayı : 78 Sayfalar 171 - 182 2018-04-04
Kısa Vadeli Borçlanmanın İşletmelerin Aktif Karlılıkları Üzerine Etkisi: BİST Çimento Sektörü Üzerine Bir Uygulama
Murat KAYA,Hakan TUNÇ,Fatih TOPÇUOĞLU
14 261

Öz İşletmelerin karlılıklarını etkileyen farklı değişkenler olmakla birlikte, varlık finansmanı için tercih ettikleri finansman politikaları bu değişkenler arasında önemli yer tutmaktadır. Finansman politikalarının tercihi, işletmelerin risk seviyelerini ve karlılıklarını etkilemekte olup, söz konusu etki işletmelerin faaliyette bulundukları sektör ile de yakından ilgilidir. Çalışmada BİST’te işlem gören 10 çimento şirketinin 1998-2016 tarihleri arasına ilişkin 3’er aylık verileri kullanılarak kısa vadeli borçlanma oranları, stok tutma süreleri ve alacak tahsil süreleri ile aktif karlılıkları arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Analiz için lojistik regresyon modeli kullanılmış olup analiz sonucunda, çimento sektöründe faaliyette bulunan işletmelerin kısa vadeli borçlanmaya ağırlık vererek uyguladıkları finansman politikaları ve stok tutma sürelerinin artmasının aktif karlılıklarını olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Kaldıraç, kısa vadeli borçlanma, aktif karlılığı, logistik regresyon, çimento sektörü
Akkaya, G. Cenk. (2008), “Sermaye Yapısı, Varlık Verimliliği ve Karlılık: İMKB’de Faaliyet Gösteren Deri-Tekstil Sektörü İşletmeleri Üzerine bir Uygulama”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:30, ss. 1-13.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 4 Nisan 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 4 Nisan 2018


Makalenin Yazarları
Murat KAYA
Hakan TUNÇ
Fatih TOPÇUOĞLU