Yıl 1985, Cilt: 2 Sayı : 1 Sayfalar 69 - 83 1985-01-01
The Comparison of the Changes Occured in the Skeletal and Dentoalveolar Structures between the Subjects Showing Different Spontaneous Overbite Increase
Farklı Spontan Overbite Artışı Gösteren Bireylerde İskeletsel ve Dentoalveolar Yapılarda Oluşan Değişimlerin Karşılaştırılması
Hakan İŞCAN
17 261

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1985
Bölüm Özgün Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 1985


Makalenin Yazarları
Hakan İŞCAN