Yıl 2011, Cilt: 10 Sayı : 36 Sayfalar 287 - 298 2011-01-01
THE CHRISTIAN REACTION TOWARDS ISLAM IN THE SEVENTH AND EIGHTH CENTURIES
YEDİNCİ VE SEKİZİNCİ YÜZYILLARDA HIRİSTİYANLARIN İSLAM'A KARŞI TEPKİLERİ
İsmail GÖNENÇ
22 261

Abstract This present study is regarding Christian reaction towards Islam in the seventh and eighth centuries. It has been tried to analyse the Christian community who retained their loyalty to the Council of Chalcedon and later coming to be known as Melkites because of their adherence to the Byzantine liturgy and their attitudes towards Islam. Secondly, the views of Nestorians and Monophysites about Islam have been underlined. Thirdly, it has been given some information about the john of Damascus and his attitude towards Islam and the Prophet Mohammad. In addition to these, lastly, the first Christian interpretations of Islam have been summarized in three main points. Key Words: Christianity, Islam, Melkites, Nestorians, Monophysites, John of Damascus
Özet Bu çalışma, yedinci ve sekizinci yüzyıllarda yaşamış olan Hıristiyanların İslamiyet'e karşı tutum ve davranışlarını incelemeyi amaç edinmiştir. Bu bağlamda öncelikle Kadıköy Konsili'ne tabi olan Hıristiyanlar ile Bizans liturjisine bağlılığından dolayı 'Melkite'liler olarak da adlandırılan Suriye ve Mısır'da yaşayan Hıristiyan topluluklarının İslamiyet'e karşı tutumları analiz edilmeye çalışılmıştır. İkinci olarak, Nesturilerle Monofizitler'in İslamiyet hakkındaki görüş ve tutumları ele alınmıştır. Üçüncü olarak, dönemin Hıristiyan düşünürlerinden John of Damascus'un Hz. Muhammed (s.a.v) ve İslamiyet hakkındaki görüşlerine değinilmiştir. Son olarak ise söz konusu dönemlerde yaşamış olan ve İslamiyet'e dair görüşlerini beyan etmiş olan ilk Hıristiyan yorumcularının düşünceleri üç temel noktada özetlenmiştir. Anahtar Kelimler: Hıristiyanlık, İslam, Melkiteliler, Nesturiler, Monofizitler, John of Damascus

Anahtar Kelimeler

Armour, R. S. (2002) Islam Christianity, and the West, Maryknoll, N. Y: Orbis Books.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2011
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2011


Makalenin Yazarları
İsmail GÖNENÇ
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.