Yıl 2013, Cilt: 14 Sayı : 2 Sayfalar 187 - 198 2013-09-12
Türkiye’de Parasal Aktarım Mekanizması: Yapısal VAR Analizi
Yusuf AKBAŞ,Fatma ZEREN,Halil ÖZEKİCİOĞLU
16 261

Öz entrIn this study, whether money transmission mechanism in Turkey is working properly or not is analyzed for the period (2005:01-2013:07). In this manner, the effect of interest rate and foreign currency shocks is examined. For this, structural VAR analysis is used. As a result of VAR analysis, it is concluded that the money transmission mechanism is working well in the short run. Thus, it is understood that interest rate and foreign currency shocks are effective on industry production in the short run in Turkey.Bu çalışmada, Türkiye’de (2005:01-2013:07) dönemindeki parasal aktarım mekanizmasının işleyip işlemediği analiz edilmiştir. Bu bağlamda, faiz ve döviz şoklarının sanayi üretimi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bunun için yapısal VAR analizi kullanılmıştır. Yapısal VAR analiz sonucunda kısa dönemde parasal aktarım mekanizmasının işlediği sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla, Türkiye’de faiz ve döviz kuru şoklarının sanayi üretimi üzerinde kısa dönemde etkili olduğu anlaşılmaktadır. Anahtar Sözcükler: Parasal Aktarım Mekanizması, Yapısal VAR, Türkiye

Anahtar Kelimeler

entrMoney Transmission Mechanism, Structural VAR, Turkey.Parasal Aktarım Mekanizması, Yapısal VAR, Türkiye
BÜYÜKAKIN, Figen; V. CENGİZ ve A. TÜRK (2009) “Parasal Aktarım Mekanizması: Türkiye’de Döviz Kuru Kanalının VAR Analizi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.171-198.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 12 Eylül 2013
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 12 Eylül 2013


Makalenin Yazarları
Yusuf AKBAŞ
Fatma ZEREN
Halil ÖZEKİCİOĞLU