Yıl 2019, Cilt: 1 Sayı : 1 Sayfalar 9 - 14 2019-06-30
Bingöl ilindeki turizm işletme belgeli otel restoranlarının menü mühendisliği analizi
Didem UZUN
13 261

Öz Gelişen teknolojiler sonucu yiyecek içecek sektöründe artan rekabetle beraber işletmeler tarafından pek çok strateji geliştirilmiştir. İşletmeler her geçen gün yeni bir satış pazarlaması üretme çabasındadır. Müşteri tatmini ve sadakati yiyecek içecek işletmeleri için büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple restoranlar gelen müşteriyi tatmin etmek için iyi bir hizmet sunmalıdır. Bu hizmeti yeniliklerle pekiştirmelidir. Her restoran için menü mühendisliği kavramının yerleşmiş olduğu söylenemez. Çalışma Bingöl ilindeki turizm işletme belgeli otel restoranlarında yapılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmıştır. Bu çalışmada menü kartlarının tasarımının, renginin, içeriğinin işletmeye kazandırdığı avantajlar araştırılmak istenmiştir. Araştırmanın diğer amacı ise, menü planlaması ve menü analizinin işletmelerde hangi düzeyde yapıldığını tespit etmektir. Turizm işletme belgeli otel restoranlarında menüye verilen önem ölçülmek istenmektedir. Bingöl ilindeki turizm işletme belgeli otel restoranlarında yapılan bu çalışmada eski usul asma menülerinde devam ettiği görülmektedir. Araştırma menü mühendisliği kavramının, çalışmanın evrenini oluşturan restoranlarda bilinçli bir şekilde oluşmadığını göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler

Menü, Menü Mühendisliği
Akay, A. ve Sarıışık, M. (2015). Restoran yöneticilerinin menü planlaması ve analizi konusuna yaklaşımları üzerine bir araştırma. Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 6(12). 211-230.
Birincil Dil tr
Konular Alan Çalışmaları
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2019
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019


Makalenin Yazarları
Didem UZUN