Yıl 2017, Cilt: 2 Sayı : 1 Sayfalar 20 - 33 2017-04-30
Örgüt Ortamında Artarak Yükselen Olumluluk: Pozitif Örgüt Okulu Bakış Perpektifi
Elif BAYKAL NARCIKARA
20 261

Öz Amaç: Çalışmamızda aşırı rekabetçi yönetim anlayışının zorlayıcı ve baskıcı örgüt iklimlerinin yerine güvenin, esnekliğin, basiretin, merhametin ve yüksek derecede pozitif enerjinin hüküm sürdüğü pozitif örgütsel ortamların geliştirilmesine odaklanan pozitif örgüt okulu ve bu perspektifin oluşturduğu olumlu örgüt ortamına odaklanılmıştır. Pozitif örgüt okulu, İnsan doğasındaki iyiliğe ve insanın pozitif potansiyeline odaklanarak en mükemmel durumlara ulaşmayı hedeflemiştir. Söz konusu okul yardımlaşma, ahenk, uyum, anlam ve erdem ile beslenen organizasyonlar ve bu organizasyonlarda kendilerini iyi hisseden mutlu ve verimli çalışanları hedeflemiş ve bu anlamda örgüt bazında çalışmaları tetiklemiştir. Çalışmamızda pozitif örgüt anlayışına göre örgütlerin pozitif bir bakış açısıyla nasıl daha olumlu örgütler haline geldikleri araştırılmıştır.Tasarım/Yöntem: Bu çalışmada Pozitif Örgüt Okulu bakış açısının, örgütsel anlamda olumlu çıktılara ve olumlu atmosfere olan etkisi incelenecektir. Pozitif bakış açısıyla yönetilen örgütlerde artan olumlu atmosfer ile ilgili kavramsal bir inceleme yapılmıştır.Sonuçlar: Alan yazını incelemesinin sonucunda pozitif bakış açısı ve pozitif eğilimli yönetimin örgüt içerisinde artaran yükselen olumluluk eğilimine yol açtığı ve örgütsel performans, bireysel performans, örgütsel bağlılık, örgütsel güven ve benzeri pozitif çıktılara sebep olduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler

Pozitif Psikoloji, Pozitf Örgüt Okulu, Pozitif Örgütsel davranış, Psikolojik Sermaye
Adams, V. H., Snyder, C. R., Rand, K. L., King, E. A., Sigmon, D. R., & Pulvers, K. M. (2002). Hope in the workplace. Handbook of workplace spirituality and organizational performance, 367-377.
Birincil Dil
Konular İşletme
Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2017
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2017


Makalenin Yazarları
Elif BAYKAL NARCIKARA