Yıl 2016, Cilt: 6 Sayı : 14 Sayfalar 130 - 145 2016-12-01
ILLUMINATIONS OF HEADINGS IN MUSHAF-I ŞERÎFS FROM XIXTH CENTURY OTTOMAN PERIOD SOLD AT CHRISTIE’S AUCTIONS
CHRISTIE’S MÜZAYEDELERİNDE SATIŞA SUNULMUŞ XIX. YÜZYIL OSMANLI DÖNEMİNE AİT MUSHAF-I ŞERÎF’LERDE SERLEVHA BEZEMELERİ
Filiz ADIGÜZEL TOPRAK
17 261

This paper introduces illuminated headings of four different Mushaf-ı Şerîfs from XIXth century Ottoman period which were sold at London Christie’s auctions between 2010 and 2013. These illuminated manuscripts, dated second half of XIXth century, represent a Western-oriented taste which effected thoroughly in the XIXth century called ‘Westernization/Innovation’ in Ottoman art. Illuminated headings are examined through their motifs/composition styles and evaluated in terms of representing their period’s illumination style. It is thought that the illuminated headings examined in this paper convey descriptive features regarding the style, which is called ‘Turkish rococo’, developed differently from the classical style in XIXth century Ottoman art of illumination
Bu makalede, Londra’da bulunan Christie’s Müzayede Evi’nde, 2010 ile 2013 yılları arasında satışa sunulmuş, XIX. yüzyıl Osmanlı dönemine ait dört adet Mushaf-ı Şerîf’in serlevha bezemeleri tanıtılmıştır. XIX. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bu eserler, Osmanlı sanatında ‘Batılılaşma/Yenileşme’ olarak da adlandırılan XIX. yüzyılda tam anlamıyla etkisini göstermiş olan Batı kökenli bir zevki temsil eden örneklerdir. Müzehhep serlevha sayfaları, motif/kompozisyon özellikleri ve dönemlerinin tezhip anlayışını temsil etmeleri bakımından ele alınmışlardır. İncelenen örneklerin, XIX. yüzyıl Osmanlı tezhip sanatında klâsik üslûptan farklı olarak gelişmiş olan ve ‘Türk rokokosu’ adıyla anılan bu üslûba ilişkin tanımlayıcı nitelikler taşıdığı düşünülmektedir

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2016
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2016


Makalenin Yazarları
Filiz ADIGÜZEL TOPRAK