Yıl 1994, Cilt: 34 Sayı : 1-2 Sayfalar 59 - 78 1994-06-01
(Fattening performance and carcass characteristics of maleAngora kids fattened after weaning)
SÜTTEN KESİM ÇAĞINDA BESİYE ALINAN ANKARA KEÇİSİ ERKEK OĞLAKLARININ BESİ PERFORMANSI VE KARKAS ÖZELLİKLERİ
İrfan DAŞKIRAN,Mehmet ERTUĞRUL
8 261

The research was organised in order to determine fattening, slaughtering and carcass characteristics of Angora kids. Four months old fifteen head of Angora male kids were used in this research. Until kids were brought to test pen of Ankara University Faculty of Agriculture, they were fed with lamb concentrate feed and they sucked their mother. Fifteen male Angora kids were fattened ad-libitum along the 71 days test period. At the same time 100 g/day/head good quality alfa alfa hay was given them Liveweights of the kids at the beginning and termination of fattening period and average daily liveweight gain during whole fattening period 14.45 kg, 24.06 kg and 135.9 g respectively. During the fattening period average daily concentrate consumption and feed efficiency of the kids 0.806 kg/day/head and 6.069 kg respectively. At the end of the fattening period, 13 head of Angora kids were slaughtered to determine carcass characteristics. Than all carcasses were jointed to standart methods and procedures for goat carcass. Slaughter, warm and cold carcass weights, MLD (Musculus Longissimus dorsi) area and dressing percentage were found as follows:23.51 kg, 10.21 kg, 9.99 kg, 8.36 cm2 , 42.49 % respectively Some carcass measurements were also taken on the cold carcass. Carcass length was found 52 cm, leg length, width and depth were found 21.96 cm, 5.19 cm and 6.81 cm respectively. The average ratios of some valuable carcass joints in the cold carcass as front leg, longleg, neck, back-loin and flank were found % 20.90, % 32.00, % 10.30 % 24.00 and % 13.70 respectively. In this experiment bone, muscle, subcutaneous fat and intramuscular for contents were found on whole carcasses and for each joint. According the cold carcass weights, bone, muscle subcutaneous fat and intramuscular fat proportions were; % 17.33, % 55.89, % 8.03 and % 11.57 respectively.
Araştırma materyali 15 baş Ankara keçisi erkek oğlağı, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının, Yozgat İli Yerköy İlçesinde bulunan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü sürüsünden temin edilmişlerdir. Oğlaklar, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü deneme ağılına getirilene kadar (4 aylık yaşta) ana sütüne ek olarak kuzu büyütme yemi ile beslenmişlerdir. Deneme, Ankara keçisi oğlaklarının besi, kesim ve karkas özelliklerinin belirlenmesi amacı ile düzenlenmiştir. Denemeye alınan 15 baş erkek oğlağa 71 gün süreyle ad-libitum olarak entansif besi uygulanmış, kaba yem olarak 100 g/gün/baş kuru yonca otu verilmiştir. Besi başı ve besi sonu ağırlıkları sıra ile 14.45 kg ve 24.06 kg olarak gerçekleşmiştir. Besi boyunca oğlaklar ortalama 135.9 g. günlük canlı ağırlık artışı sağlamışlardır. Beside, hayvan başına günlük ve 1 kg canlı ağırlık artışı için kesif yemi tüketimi sırası ile 0.806 kg ve 6.069 kg olarak belirlenmiştir. Besi sonunda kesilen 13 baş Ankara keçisi erkek oğlağında kesimhane, sıcak ve soğuk karkas ağırlıkları ile karkas randımanları ortalama olarak sırası ile 23.51 kg, 10.21 kg, 9.99 kg ve % 42.49 olarak hesaplanmıştır. Soğuk karkastan alınan bazı karkas ölçülerinden karkas uzunluğu 52 cm, but genişliği 5.19 cm ve but derinliği ise 6.81 cm olarak belirlenmiştir. Karkas parçalarından kol, but, boyun, sırt-bel ve eteğin soğuk karkastaki paylarıda % 20.90, % 32.00, % 10.30, % 24.00 ve % 13.70 olarak saptanmıştır. Karkas parçalarında doku analizi uygulanmış, kemik, kas, üst yağ (kabuk yağı) ve kas arası yağ miktar ve oranları belirlenmiştir. Soğuk karkasta kemik, kas, üst yağ ve kas arası yağ oranları sırası ile % 17.33, % 55.89, % 8.03, % 11.57 olarak bulunmuştur.Karkas parçalarından kol, but, boyun, sırt-bel ve eteğin soğuk karkastaki paylarıda % 20.90, % 32.00, % 10.30, % 24.00 ve % 13.70 olarak saptanmıştır. Soğuk karkastan alınan bazı karkas ölçülerinden karkas uzunluğu 52 cm, but genişliği 5.19 cm ve but derinliği ise 6.81 cm olarak belirlenmiştir

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 1994
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 1994


Makalenin Yazarları
İrfan DAŞKIRAN
Mehmet ERTUĞRUL