Yıl 2016, Cilt: 25 Sayı : 3 Sayfalar 126 - 130 2016-12-01
Investigation the Fear of Labor and Decision Making About Delivery Type in Pregnant Women
GEBELERİN DOĞUM KORKUSU VE DOĞUM ŞEKLİNE KARAR VERME DURUMLARININ İNCELENMESİ
Tülay BÜLBÜL,Betül ÖZEN,Adeviye ÇOPUR,Fatma KAYACIK
19 261

This study was conducted to determine the fear of labor and to decide the delivery type of the pregnant who participated to preparation for labor. This study that was as descriptive was conducted with 85 pregnant women who came to Preparation for Labor Course to Acıbadem Hospital between April 2013-February 2014. For statistical analysis; number, percent and Correlation Analysis were used. It is determined that average age of them was 28.1±3.3 years, 69.4% graduated from high school. Also, 26.6% of the pregnant women who chose caesarean section, preferred this delivery type because of their fear of labor. According to Wijma Delivery Expectancy/ Experience Questionnaire; it is found that of the women; 38.8% felt fear at severe level, 8.2% felt fear at clinical level. Again, with increased in total W-DEQ-A fear score of pregnant women, there was a meaningful relation between cop-out, procrastination and panic deciding those were subscales of decision making questionnaire (p<0.05). Fear of labor is a serious problem that affects both pregnancy and the delivery process as negatively. It is very important to give antenatal care by considering approaches and beliefs of women and they should be encouraged about normal delivery
Bu araştırma, doğuma hazırlık kursuna katılmak için başvuran gebelerin doğum korkusu ve doğum şekline karar verme durumlarının belirlenmesi amacı ile yapılmıştır. Tanımlayıcı olan bu araştırma Nisan 2013-Şubat 2014 tarihleri arasında Acıbadem Hastanesi Doğuma Hazırlık Kursuna gelen 85 gebe ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde sayı, yüzde ve pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Kadınların yaş ortalamasının 28.1±3.3, %69.4’ünün lise mezunu olduğu belirlenmiştir. Sezaryen ile doğumu tercih eden gebelerin %28.6’sının doğum korkusu nedeniyle bu doğumu tercih ettikleri belirlenmiştir. Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği’ne göre çalışmaya kapsamındaki kadınların %38.8’inin doğuma ilişkin şiddetli korku, %8.2’sinin ise klinik düzeyde korku yaşadığı belirlenmiştir. Gebelerin W-DEQ-A korku düzeyi toplam puanı arttıkça karar verme ölçeğinin alt ölçeklerinden kaçıngan, erteleyici ve panik karar verme arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (p<0.05). Doğum korkusu kadının gerek gebelik sürecini gerekse doğum sürecini olumsuz yönde etkileyen ciddi bir sorundur. Kadınların tutum ve inançlarının dikkate alınarak antenatal bakım verilmesi ve normal doğum konusunda cesaretlendirilmeleri oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler

1. Dinç H, Yazıcı S, Günaydın S, Yılmaz T. Gebe eğitimi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi HSP 2014;1(1):68-76.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2016
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2016


Makalenin Yazarları
Tülay BÜLBÜL
Betül ÖZEN
Adeviye ÇOPUR
Fatma KAYACIK