Yıl 2000, Cilt: 17 Sayı : 2 Sayfalar 13 - 16 2000-05-01
The effect of different dental local anaesthetics used in dentistry on plasma phosphor, sodium, HDL, HDL-cholsterol and triglyceride
Diş hekimliğinde kullanılan lokal anesteziklerin kandaki fosfor, sodyum, HDL, HDL-kolesterol ve trigliserid üzerine etkileri
Nur Mollaoğlu,Ergun Yücel,Cemal Çevik
17 261

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2000
Bölüm Özgün Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2000


Makalenin Yazarları
Nur Mollaoğlu
Ergun Yücel
Cemal Çevik