Sayı : 2
d
İNSANİ YARDIM LOJİSTİĞİ FAALİYETLERİNDE İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ KULLANIM ALANLARI
USAGE AREAS OF UNMANNED AERIAL VEHICLES IN HUMANITARIAN LOGISTICS ACTIVITIES
Ümit YILMAZ

1.4K 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Ağdaş, M., Bali, Ö., ve Ballı, H. (2014). Afet lojistiği kapsamında dağıtım merkezi için yer seçimi: SMAA-2 tekniği ile bir uygulama. Beykoz Akademi Dergisi, 2(1), 75-95. doi: