Nevzat CAN

Sonuçlar

Üreter Taşı Tedavisinde Lazer Litotripsi Pnömotik Litotripsiye Göre Daha Başarılı Bir Yöntem midir?

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Güçlü GÜRLEN,Umut ÜNAL,Ferhat ORTOĞLU,Hakan ERÇİL,Adem ALTUNKOL,Nevzat Can ŞENER,Ediz VURUŞKAN,Yalçın EVLİYAOĞLU

Açık Parsiyel Nefrektomi Deneyimlerimiz ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Erbay TÜMER,Mehmet Eflatun DENİZ,Umut ÜNAL,Güçlü GÜRLEN,Adem ALTUNKOL,Nevzat Can ŞENER,Zafer Gökhan GÜRBÜZ