Yıl 2014, Cilt: 15 Sayı : 1 Sayfalar 253 - 268 2014-04-25
Overconfidence in Fınance wıth Different Domains: An Interdisciplinary Experimental Approach
Serkan ŞAHİN,Özlem YILMAZ
21 261

Öz entrBehavioral and experimental finance literature has grown by leaps and bounds in recent years. However, much work remains to be done in the field. In detecting behavioral biases and their effects on decision making process, experiments are very advantageous in that it is possible to obtain valuable findings about the biases of individuals in controlled laboratory settings. The purpose of this study is to search for the overconfidence bias of UK subjects and investigate whether overconfidence is domain specific. Results indicate that people are generally overconfident. Most of them see themselves above average and overestimate precision of their knowledge. In addition, it is found that individuals are less overconfident in the domain of finance.Son yıllarda finans alanında ilgi gören aşırı öz güven algı sapmasının hem amprik hem de deneysel yaklaşımlarla incelendiği görülmektedir. İkincil veri kullanan ampirik çalışmaların dezavantajı ise aşırı öz güven algı sapmasının piyasalarda doğrudan gözlemlenemiyor olmasıdır. Bu nedenle, amprik çalışmalarda aşırı öz güven algı sapmasını temsil edeceği düşünülen çeşitli değişkenler kullanımakta ancak bu durum yanıltıcı sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Bu kapsamda, deneysel çalışmaların değişkenlerin kontrol altına alınabildiği laboratuvar ortamında yapılıyor olması nedeniyle, aşırı öz güven algı * This paper is based on Ph.D. thesis of Serkan SAHIN, completed at the Middle East Technical University. * Arş. Gör. Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Kahramanmaraş, serkansans@hotmail.com. ** Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Ankara, yozlem@metu.edu.tr. sapması doğrudan ortaya konulabilmektedir. Bu çalışmanın amacı İngiltere’deki bireylerin genel ve finansal güven düzeylerini ölçümlemek ve aşırı özgüven sapmasının farklı alanlara bağımlı değişen bir yapısı olup olmadığını belirmektir. Elde edilen bulgular bireylerin genellikle sahip oldukları bilgilere aşırı güven duyduklarını göstermiştir. Çoğu birey kendini diğer katılımcılardan bilgi ve beceri olarak üstün görmekte ve hisse senedi piyaslarında üstün başarı elde edeceklerini düşünmektedirler. Ayrıca elde edilen bulgular bireylerin yatırım bilgisi gerektiren konularda kendilerine daha az güvendiğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler

entrBehavioral Finance, Experimental Finance and OverconfidenceDavranışsal Finans, Deneysel Finans ve Aşırı Özgüven Algı Sapması
ABREU, Margarida and Victor MENDES (2012), Information, Overconfidence and Trading: Do the Sources of Information Matter? Journal of Economic Psychology, Vol 33(4), 868–881.
Birincil Dil en
Konular
Yayımlanma Tarihi 25 Nisan 2014
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Nisan 2014


Makalenin Yazarları
Serkan ŞAHİN
Özlem YILMAZ