Yıl 2019, Cilt: 21 Sayı : 2 Sayfalar 347 - 373 2019-07-03
ZAMAN SÜRÜCÜLÜ FAALİYET TABANLI MALİYETLEMENİN BİR ÖZEL EĞİTİM KURUMUNA UYGULANMASI
Cebrail MEYDAN,Ömer KOÇ
23 261

Öz Bu çalışmanın amacı, Zaman Sürücülü Faaliyet Tabanlı Maliyetleme (ZSFTM) Yöntemi ile Faaliyet Tabanlı Maliyetleme (FTM) Yönteminin bir özel eğitim kurumuna uygulanması ve her iki yönteme göre yapılan hesaplamalarda ortaya çıkan maliyet farklılıklarının belirlenmesidir. Bu amaçla TRA2 bölgesinde faaliyet gösteren bir özel eğitim kurumunda uygulama yapılmıştır. Ayrıca çalışmanın temel konusunu oluşturan ZSFTM Yönteminin, maliyetlerin analiz edilmesi ve sonuçların değerlendirilmesine olan etkileri de incelenmektedir. Çalışmanın kaynaklarını birincil ve ikincil veriler oluşturmaktadır. Birincil veriler, uygulamanın yapıldığı özel eğitim kurumunun personeli ile yapılan görüşmeler ve kurumda yapılan gözlemler sonucu elde edilmiştir. İkincil verileri ise, konuyla ilgili çeşitli kaynaklardan elde edilen veriler oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler

FTM, ZSFTM, Özel Eğitim Kurumları
1. Atmaca, M., ve Terzi, S., (2007). ''Zaman Etkenli Faaliyet Tabanlı Maliyetleme''. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,(13): 367-384.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayımlanma Tarihi 3 Temmuz 2019
Bölüm ANABOLUM
Yazarlar Orcid : 0000-0002-5747-646XYazar: Cebrail MEYDAN (Sorumlu Yazar)Kurum: KAFKAS ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0002-6381-789XYazar: Ömer KOÇ Kurum: KAFKAS ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 3 Temmuz 2019


Makalenin Yazarları
Cebrail MEYDAN
Ömer KOÇ