Cilt: 6 Sayı : 11
Germencik İsmine Dair
About The Name of Germencik, Aydin
Mehmet KORKMAZ

1.4K 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

AKBAYAR, Nuri, “Osmanlı Yer Adları Sözlüğü” Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2001Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Nüfus Defteri 7329BAYKARA, Tuncer, “Anadolu’nun Tarihi Coğrafyasına Giriş I” Türk Kültürünü Araştırma Yayınları Numara 86, Ankara, 1988, s.236CAVİD, İbrahim “Aydın Vilayet Salnamesi R1307- H.1308” (Haz: Murat Babuçoğlu, Cengiz Eroğlu, Abdülkerim Şahin) Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2010, s.25CUİNET, Vital, “La Turquie d'Asie, géographie administrative statistique, descriptive et raisonnée de chaque province de l'Asie Mineure”, Cilt:3, 1894, s.591.Evliya Çelebi, “Seyahatname” Yapı Kredi Yayınları, Cilt:9, İstanbul, 2005, ss.76-77
Mehmet KORKMAZ
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.