Yıl 2017, Cilt: 7 Sayı : 4 Sayfalar 271 - 279 2017-12-31
Phaseolus vulgaris’te Genomik Kararsızlık ve DNA Metilasyonunu İndükleyen Piklorama karşı Putresinin Koruyucu Rolü
Mahmut Sinan TAŞPINAR,Esra ARSLAN,Murat AYDIN,Güleray AĞAR
13 261

Öz Pikloram (4-amino-3-5-6-trikloropikolinik asit) önemli bir sentetik oksin olup, tarımda en çok kullanılanherbisitlerden biridir. Pikloram kullanımı, ekosistem ve insan sağlığı için potansiyel bir tehlike oluşturmaktadır.Bir poliamin çeşidi olan putresinin bitki metabolizmasında; membran stabilitesinin korunması, serbest radikallerinuzaklaştırılması ve nükleik asit ve protein sentezi gibi rolü vardır. Bu çalışma, pikloram uygulanan Phaseolusvulgaris’ teki DNA hasar düzeyleri ve DNA metilasyon değişiklikleri ile putresinin bu değişimler üzerindekoruyucu etkisinin olup olmadığının belirlenmesini amaçlamıştır. DNA hasar düzeylerini ve DNA metilasyondeğişimlerini belirlemek için Rastgele Çoğaltılmış Polimorfik DNA (RAPD) ve Çift Restriksiyon Enzim Kesimi-Rastgele Çoğaltım (CRED-RA) kullanılmıştır. Sonuçlar, tüm pikloram dozlarının (5, 10, 20 ve 40 mg L-1) RAPDprofil değişikliklerini (DNA hasarının) artırdığını ve Genomik Kararlılık Stabilitesini (GTS) azalttığını ve ayrıcaDNA hipometilasyonunun oluştuğunu göstermiştir. Bununla birlikte, kullanılan tüm putresin konsantrasyonları(0.01, 0.1 ve 1 ppm) pikloramın bu zararlı etkilerini azaltmıştır. Sonuç olarak, putresin, bitkilerdeki kimyasalmutajenlere karşı genotoksik hasarı azaltmak için bir alternatif olabilir.

Anahtar Kelimeler

DNA metilasyonu, genomik kararsızlık, pikloram, putresin
Aydin M, Arslan E, Taspinar MS, Karadayi G, Agar G, 2016. Analyses of somaclonal variation in endosperm-supported mature embryo culture of rye (Secale cereale L.). Biotechnology and Biotechnological Equipment, 30: 1082-1089.
Birincil Dil tr
Konular Fen, Mühendislik
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2017
Bölüm Tarımsal Biyoteknoloji / Agricultural Biotechnology
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2017


Makalenin Yazarları
Mahmut Sinan TAŞPINAR
Esra ARSLAN
Murat AYDIN
Güleray AĞAR