Yıl 2006, Cilt: 35 Sayı : 1 Sayfalar 9 - 18 2006-03-01
MİNERAL GÜBRELEMENİN ORGANİK GÜBRELİ PLANTASYONDA YETİŞMİŞ KUŞKONMAZ (Asparagus officinalis L.) BİTKİSİNİN BESİN ELEMENT İÇERİĞİNE ETKİSİ
Müzeyyen SEÇER,Ömer Lütfü ELMACI,Funda ŞENER
10 261

Öz Bu çalışmada, organik gübrelenmiş bir yıllık kuşkonmaz (Asparagus officinalis L.) plantasyonuna uygulanan N, K, Mg gübre dozlarının, sap ve kısa-iğne yaprakların (phyllokladilerin) makro (N, P, K, Ca, Mg) ve mikro (Na, Fe, Cu, Zn, Mn) besin element içeriklerine etkileri ile bunların vejetasyon süresince değişimleri incelenmiştir. Denemede, gübrelemeden (Eylül) itibaren, sap ve kısa-iğne yaprakların asimilatlar yönünden boşaldığı ve tümü ile sarardıkları döneme kadar (Aralık) toplam 3 kez 1’er aylık aralıklarla sap ve kısa-iğne yaprak örnekleri alınmış, bunların makro ve mikro element içerikleri ve değişimleri incelenmiştir. Örnek alma dönemi süresince sap ve kısa-iğne yapraklar P, K, Na, Zn ve Cu içerikleri yönünden belirgin bir farklılık göstermezken, N, Ca, Mg, Fe ve Mn kısa-iğne yapraklarda daha yüksek bulunmuş- lardır. İstatistiki olarak sapların özellikle N, P, K ve de kısmen Fe miktarları vejetasyon süresince önemli ölçüde azalırken Ca, Na ve Cu birikim göstermişlerdir. Farklı N, K ve Mg’lu gübre uygulamaları sapların yalnızca Fe içeriğini istatistiki anlamda ö- nemli düzeyde etkilemiştir. Kısa-iğne yaprakların N, P, K ve Zn miktarları 1. örnek alma döneminde; Ca, Mg, Na, Fe ve Mn miktarları ise birikim göstererek vejetasyon sonunda istatistiki açıdan önemli derecede yüksek bulunmuşlardır. Farklı N, K, Mg’lu gübre uygulamalarının kısa-iğne yaprakların yalnızca P içeriklerini istatistiki olarak önemli düzeyde etkilemiştir. Sonuç olarak Vejetasyon sonuna kadar bitkinin sap ve kısa-iğne yapraklarında N, P, K elementlerinin azalmaları, bunların toprak altı rizom gövdeye taşınan asimilatların oluşumunda kullanıldıklarını gösterir niteliktedir.

Anahtar Kelimeler

Asparagus officinalis, N, K, Mg Gübrelemesi, Organik Gübreleme, Sap, Kısa-İğne Yaprak (Phyllokladi), Makro ve Mikro Elementler
Abak, K., 1987. Enginar ve Kuşkonmaz Ye- tiştiriciliği. Tarımsal Araştırmaları Des- tekleme ve Geliştirme Vakfı (TAV), Yalo- va.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2006
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2006


Makalenin Yazarları
Müzeyyen SEÇER
Ömer Lütfü ELMACI
Funda ŞENER